MUDr. in memoriam Helmut Paskusz

* 10.6.1914 Brno, porodnice – † po 25.4.1942 Varšava


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Brno (poslední bydliště před transportem)


vzdělání

Reálka v Prostějově (4. 6. 1932 maturita), doplňující zkouška na Státním československém gymnáziu v Prostějově (2. 6. 1933),
1933–1939 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - 17. 11. 1947 mu LF MU udělila titul MUDr. in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí z řad pedagogů a žáků reálky v Prostějově


poznámky

Dne 8. 4. 1942 byl převezen transportem Ai-139 do Terezína, odtud pak dne 25. 4. 1942 transportem An-867do Varšavy.
V říjnu 1943 byl údajně usmrcen při hromadné popravě 8000 vězňů koncentračního tábora u Lublinu (Archiv MU, A 3 Lékařská fakulta, sign. D XIII, k. 1 - Promoce in memoriam).


prameny, literaturaosoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


události

8. 4. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ai"
v transportu měl číslo 139


Menš, Kal


Aktualizováno: 05. 06. 2018