Internetová encyklopedie dějin Brna

Helmut Paskusz

  MUDr. in memoriam Helmut Paskusz


  • * 10.6.1914 Brno, porodnice – † po 25.4.1942 Varšava


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Brno (poslední bydliště před transportem)


  • vzdělání

   Reálka v Prostějově (4. 6. 1932 maturita), doplňující zkouška na Státním československém gymnáziu v Prostějově (2. 6. 1933),
   1933–1939 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - 17. 11. 1947 mu LF MU udělila titul MUDr. in memoriam

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí z řad pedagogů a žáků reálky v Prostějově


  • poznámky

   Dne 8. 4. 1942 byl převezen transportem Ai-139 do Terezína, odtud pak dne 25. 4. 1942 transportem An-867do Varšavy.
   V říjnu 1943 byl údajně usmrcen při hromadné popravě 8000 vězňů koncentračního tábora u Lublinu (Archiv MU, A 3 Lékařská fakulta, sign. D XIII, k. 1 - Promoce in memoriam).


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Karel Paskusz
   Františka Paskuszová (Michálková)


  • sourozenci

   Pavel Paskusz
   Gertrude Paskusz


  • osoba na objektech

   oběti nacistické okupace
   pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


  • události

   8. 4. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Ai"
   v transportu měl číslo 139


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 05. 06. 2018