Internetová encyklopedie dějin Brna

Ondřej Kadar

  Ondřej Kadar


  • * 29.11.1861 Židenice – † 1.1.1919 Rostěnice


  • kaplan v Zábrdovicích


  • zajímavé okolnosti

   vysvěcen na kněze dne 26. 8. 1885, roku 1896 odešel do Rostěnic u Vyškova, dne 14. 1. 1907 konzistorním radou


  • vyznamenání a pocty

   státní vyznamenání (12. 11. 1911)


  • poznámky

   jeho bratr Ludvík byl farářem ve Zbraslavi (zemřel 19. 2. 1916)


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17267, Matrika narozených Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie 183–1868, s. 381.


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 25. 11. 2012