Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Koněrza

  Josef Koněrza


  • * 23.9.1858 Dalečín u Bystřice nad Pernštejnem – † 6.5.1948 Žďár nad Sázavou, Jámy


  • pedagog, spisovatel, překladatel


  • zajímavé okolnosti

   přeložil přes 60 románů a povídek


  • vzdělání

   obecná škola v Dalečíně,
   německá reálka v Brně (1873–1874),
   Učitelský ústav v Brně (od roku 1874)


  • dílo

   Překládal nejvíce ruské autory - Tolstého, Puškina, Turgeněva, Gogola. Také seznámil čtenáře s dílem bulharského spisovatele Ivana Vazova.

   Publikační činnost:
   - Pryč s kořalkou.
   - překlady z ruštiny, polštiny, srbštiny, slovinštiny.


  • zaměstnání

   podučitel v Křetíně na Boskovicku (od roku 1878),
   učitel ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě (1879–1919)

  • odborné a zájmové organizace

   člen Zemského ovocnického spolku pro Markrabství moravské,
   zakladatel Společnosti proti pití kořalky,
   zakladatel, jednatel a pokladník Dobrovolné jednoty hasičské,
   zakladatel místního odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu,
   předseda Učitelské jednoty Žďársko-Novoměstské


  • poznámky

   ve škole ve Slavkovicích založil žákovskou knihovnu, později také knihovnu pro dospělé, bylo v ní na 400 knížek (80. léta 19. století)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Koněrzová (Peňásová)


  • děti

   Josef Koněrza
   Metoděj Koněrza
   Marie Koněrzová ml.


  • autor


Aktualizováno: 18. 09. 2016