Jan Gajdoš

* 27.12.1903 Brno-Židenice – † 19.11.1945 Brno, Nemocnice u sv. Anny


sportovec; středoškolský pedagog, válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň; oběti okupace


pseudonym

Žanek


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

účastník OH v Amsterodamu (1928) a Berlíně (1936), mistr světa v tělocviku (Praha 1938)


příčina úmrtí

následky věznění


bydliště

Brno, Kuklenská 8


vzdělání

II. česká reálka, Brno, Křenová 36 (1923 maturita),
PřF MU v Brně – učitelská aprobace tělocvik a zeměpis (ukončení v roce 1926)


vyznamenání a pocty

Zlatá lípa in memoriam (7. 5. 2014),
Řád Bílého lva, 1. třída, občanská skupina, in memoriam (28. 10. 2018)


jiné pocty

čestný člen Yacht Klub Brno,
jmenován ředitelem středních škol – státního reálného gymnasia v Brně „in memoriam“,
v roce 2002 oceněn titulem „Osobnost Brno-Židenice 2002“ in memoriam,
uvedení do Síně sportovní slávy města Brna in memoriam (2013),
Cena Jihomoravského kraje za celoživotní zásluhy v oblasti sportu in memoriam (2. 12. 2014)


zaměstnání

1929–1930 cvičitel v Chicagu (USA),
1931–1944 jako učitel působil na různých gymnáziích v Čechách a na Moravě, mj. i na III. reálném gymnáziu v Brně


odborné a zájmové organizace

člen TJ Sokol Brno Židenice a později TJ Sokol Brno I.,
Yacht klub Brno,
věnoval se řadě sportů: tělocvik (nyní sportovní gymnastika), atletika, skoky do vody, krasobruslení, lyžování, fotbal (brankář SK Židenice)


hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 9, hrob č. 94–95 (původní umístění)


čestný hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, čestná skupina u vchodu vpravo, vyčleněná ve skupině 2, hrob č. 1c (náhrobek s reliefním symbolem sokola se vztyčenými křídly vytvořil sochař Jiří Marek)


pojmenováno

- Memoriál J. Gajdoše ve sportovní gymnastice (pořádá Sokol Brno I),
- Memoriál prof. Jana Gajdoše (plachetnice)
- jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


poznámky

Sportovní dráha:
- 1923 poprvé závodil ve sportovní gymnastice
- 1925 poprvé se zúčastnil vystoupení vzorného družstva ČOS ve Strassburgu
- 1926 stal se stálým členem reprezentačního družstva ČOS
- 1928 přeborník ČOS
- 1928 na OH v Amsterodamu obsadil 12. místo, 2. místo v soutěži družstev
- 1929 získal první místo na přeborech Americké obce sokolské
- 1931 na mistrovství světa v Paříži obsadil 3. místo
- 1932 zvítězil na IX. Všesokolském sletu v Praze (získal 96,43 ze 100 možných bodů)
- 1938 na závodech Mezinárodní tělocvičné federace se stal mistrem světa v tělocviku.

V odboji zapojen v Obraně národa (skupina Brno-východ, úsek Židenice).
Zatčen 18. 1. 1944 na gymnáziu v Kyjově pro činnost v sokolském odboji (jedním z důvodů byla i úmyslně nesložená povinná zkouška z němčiny). Vězněn v Brně - Kounicových kolejích, ve Vratislavi, k soudu již nedošlo, protože věznice byla evakuována před postupující Rudou armádou do Zwickau.
Po osvobození převezen vážně nemocný (prodělal čtyřikrát opakovaný zápal plic) do osvobozené republiky, přes veškerou péči lékařů zemřel na následky věznění.
Jeho pohřeb se stal symbolickým rozloučením Sokola se všemi členy, kteří ztratili život v období nacistické okupace a druhé světové války. Hrob na hřbitově v Brně-Židenicích zdobí pískovcová plastika vzepjatého stojícího ptáka sokola s křídly prodlouženými do výšky. Signováno vlevo dole „Marek“.
Pozůstalost Jana Gajdoše je uložena ve sbírkách Muzea města Brna, kam je darovala paní Jarmila Gajdošová.


obrazy

pojmenované ulice

Gajdošova (Židenice)osoby

Jiří Marek
autor náhrobku na hrobě J. Gajdoše Jan Smolka
kolegové ze Sokola v Židenicích Bohumír Svatoš
trenér Josef Zezula
vedoucí úspěšného družstva cvičenců


partneři

Jarmila (Jaromila) Gajdošová (Raclová, ovdovělá Gajdošová)
sňatek: 30. 10. 1930, Brno (městská rada)

ulice

Kuklenská
bydliště v letech 1932–1945 (dům č. 6 - rodný dům; dům č. 8 - bydliště v době sňatku v roce 1930)


osoba na objektech

J. Gajdoš
náhrobek: Balbínova 55/03 Jan Gajdoš
pamětní deska: Gajdošova 18-20/01 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01 uctění památky oběti okupace - J. Gajdoš
jiná realizace: Kuklenská 8/01 učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01
další osoba na objektech (1)...


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku


události

22. 12. 2016
Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016
16. 11. 2005
Pietní akt k 60. výročí úmrtí Jana Gajdoše 13. 12. 2003
Vzpomínkové dopoledne ke 100. výročí narození Jana Gajdoše 18. 10. 2002
Společenský večer s vyhlášením osobností Židenic roku 2002
držitel ceny in memoriam
23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
oběti Sokola Brno I

další události (3)...


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17271, Matrika narozených Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie 1903–1908, s. 127.


Menš


Aktualizováno: 05. 08. 2019