MUDr. Václav Šilhan

* 9.9.1898 Plumlov (okres Prostějov) – † 30.4.1945 Bergen-Belsen


brněnský gynekolog a porodník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 10. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Plumlov čp. 160 (rodný dům),
Brno:
- Obilní trh 15
- Veveří 125


vzdělání

gymnázium v Boskovicích,
1919 – 28. 6. 1924 LF UK v Praze


jiné pocty

jméno uvedeno na pomníku obětí 1. a 2. světové války v Boskovicích


zaměstnání

1924–1933 porodnická a gynekologická klinika v Brně (univerzitní asistent), později vlastní gynekologické a porodnické sanatorium


odborné a zájmové organizace

člen zednářské lóže Most se sídlem v Brně


hrob

hřbitov v Ivančicích (kenotaf)


poznámky

Zapojen do odbojové organizace Obrana národa, pro nákup zdravotnických potřeb (zajištění materiální stránky zdravotnické péče odboje) věnoval částku 100 000 korun.
Dne 5. 1. 1942 byl zatčen, v únoru 1942 transportován do koncentračního tábora v Mauthausenu. Pravděpodobným místem úmrtí je Bergen-Belsen. Úředně prohlášen za mrtvého 1. 11. 1945.
Traduje se však, že se původně z koncentračního tábora vrátil, ale záhy odešel do Terezína, aby tam ošetřoval nemocné a tam se měl nakazit skvrnitým tyfem, na něj nedlouho poté tam zemřel.

„Pravoplatným usnesením Okresního soudu civilního pro Brno-město, odd. VI, v Brně ze dne 13. srpna 1946, č. M-312-46-9, k žádosti MUDr. Růženy Šilhanové, bytem v Brně, Veveří 125, byl MUDr. Václav Šilhan, bez vyznání, posledně bydlištěm v Brně, Veveří 125, narozený v Plumlově dne 9. září 1898 prohlášen za mrtva a považuje se den 1. listopad 1945 za den, jehož nepřežil. Pravděpodobné místo úmrtí jest Bergen-Belsen.“ Zapsal dne 24. 3. 1947 do matriky narozených v Plumlově farář Fr. Havlík.
osoby

Vladimír Němec
spolupráce v odboji Jan Obořil
spolupráce v odboji


partneři

Růžena Šilhanová (Fišerová)
sňatek: 31. 8. 1929, Brno (městská rada)
ulice

Veveří
bydliště Obilní trh
bydliště v roce 1929 v době sňatku


osoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


stavby

Sanatorium Dr. Šilhana
Veveří 125-127/2216-7
původní majitel stavby


související odkazy

Kal, Menš


Aktualizováno: 11. 09. 2020