doc. MUDr. Josef Tomčík

* 23.8.1899 Předmostí u Přerova (okres Přerov) – † 29.4.1942 Mauthausen


odborný lékař nemocí vnitřních a tuberkulózy v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

pro citlivý vztah k chudým pacientům byl nazýván „otcem chudých"


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Brno, Zábranského 16


vzdělání

LF UK v Praze, studium dokončil na LF MU v Brně (titul MUDr. udělen v roce 1924)


jiné pocty

dne 22. 6. 1946 ho LF MU jmenovala docentem patologie a terapie nemocí vnitřních in memoriam,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen,
jméno J. Tomčíka je uvedeno také na pamětní desce obětí 2. světové války na budově staré školy v Přerově-Předmostí


zaměstnání

nemocnice v Brně,
vědecky pracoval v mikrobiologickém ústavu LF MU a na prosektuře v Olomouci u prof. Kabelíka


politická orientace

sociálnědemokratická strana


poznámky

Zapojen do odbojové činnosti v lékařské sekci Obrany národa. Podílel se na ilegálních odchodech do zahraničí, měl osobní kontakty s čelným představitelem PVVZ Karlem Bondym.
V Obraně národa se podílel rovněž na rozmnožování tyfových kultur pro použití v rozprašovačích.
Zatčen 18. 12. 1941, vězněn v Brně, stanným soudem v Brně odsouzen 10. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku, dne 3. 2. 1942 převezen do KT v Mauthausenu, kde zahynul.
ulice

Zábranského
bydliště (dnes Hvězdárenská)


osoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02 oběti okupace
pamětní deska: Zahradníkova 2-8/01


Kal, Menš


Aktualizováno: 08. 05. 2019