Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Adamec

  Msgre František Adamec


  • * 12.11.1866 Nemojany (okres Vyškov) – † 5.8.1946 Brno-Bystrc


  • římskokatolický kněz, včelařský odborník


  • zajímavé okolnosti

   redaktor časopisů Včela moravská, Český včelař, Včelařský obzor


  • bydliště

   Brno-Bystrc, náměstí 28. dubna 8


  • vzdělání

   C.k. vyšší gymnasium české v Brně (maturita ve školním roce 1884/1885)


  • dílo

   zobrazit - Živanský, František X. -  Adamec, František - Svoboda, J.: Krátký návod průmyslného včelařství pro údy moravského spolku včelařského jakožto čtenáře Včely moravské. Brno, 1899. Včelařský spolek moravský. 145 s.

   - Jubilejní památník včelařů moravských. Brno, 1904.

   - Autor hesel v Hospodářském slovníku naučném redaktora Františka Sitenského (1–4) 1905, 1909, 1914, 1924.

   - Zákon o nákazách včelího plodu s poučením o zjevech a podstatě nemocí těch: Nový - důležitý doplněk práva včelařského Brno, 1914. Zemský ústřední spolek včelařský. 27 s., 8 obr.

   - Padesát let ve službách včelařství. Brno.

   - Zemské ústředí spolků včelařských na Moravě 1939. 50 s., foto.


  • zaměstnání

   duchovní v Bystrci


  • poznámky

   Kunc uvádí datum úmrtí 6. 8. 1946


  • pojmenované ulice

   Adamcova (Bystrc)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Msgre Antonín Adamec - římskokatolický kněz a literát z Nemojan"
   "Kdy zemřeli ...?"


  • osoby

   Jan Jeřábek
   František Adamec pohřbíval Jana Jeřábka Petr Spazier
   Fr. Adamec pohřbíval P. Spaziera


  • rodiče

   Marie Adamcová (Bastlová)
   Vavřinec Adamec


  • sourozenci

   Jan Adamec
   Antonín Adamec


  • ulice

   náměstí 28. dubna
   bydliště


  • osoba na objektech

   F. Adamec
   pamětní deska: náměstí 28. dubna 8/01


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12808, Matrika narozených Luleč 1845–1876, s. 68 (Nemojany).


  • autor

   Do


Aktualizováno: 19. 05. 2018