Ladislav Elsner

* 16.6.1917 Urbanov (okres Jihlava) – † 18.3.1943 Frankfurt nad Mohanem


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

urna s jeho popelem se nenašla, proto nemohla být uložena 7. září 1967 na Ústředním hřbitově v Brně


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Urbanov čp. 34 (rodný dům),
Brno:
- Reicheltova 40
- Kounicova 10


vzdělání

obchodní akademie v Brně


zaměstnání

technický úředník ve Zbrojovce Brno


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


poznámky

Narodil se v Urbanově, protože v době první světové války jeho maminka Anděla pobývala u své matky.
Již v roce 1921 cvičil v žactvu Sokola Brno I., později sám vedl cvičení žáků, velmi dobře také šermoval.
V roce 1939 nastoupil vojenskou službu, po rozpuštění československé armády pracoval v brněnské Zbrojovce. Zapojil se do odboje v Obraně národa (skupina Brno-východ, úsek Zbrojovka - zástupce velitele úseku), ale již 16. 2 1940 jej gestapo zatklo. Vězněn byl v Brně v Sušilových a Kounicových kolejích, poté ve Vratislavi, na Mírově, ve Wolfenbüttelu a v Dietzu. Dne 22. 10. 1942 byl ve Frankfurtu nad Mohanem odsouzen lidovým soudem k trestu smrti a rozsudek byl tamtéž vykonán v březnu následujícího roku.
Právoplatným rozsudkem okresního soudu civilního pro Brno-město k žádosti otce Antonína Elsnera, byl prohlášen 28. 3. 1947 za mrtvého s datem úmrtí 18. 3. 1943.
ulice

Reicheltova
bydliště (dnes Kotlářská) Kounicova
poslední bydliště před zatčením


osoba na objektech

oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01 oběti zaměstnanců Zbrojovky
pomník: Lazaretní 7/01


události

23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
oběti Sokola Brno I
16. 12. 1945
Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno IMenš


Aktualizováno: 20. 02. 2024