Internetová encyklopedie dějin Brna

František Geisler

  Ing. in memoriam František Geisler


  • * 25.7.1918 Hall u Innsbrucku – † 18.9.1944 Dukelský průsmyk (Pastwiska)


  • válka a odboj 1938–1945; oběti války; příslušník čs. zahraniční armády ve Velké Británii a SSSR


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   „Tolik mám rád svou vlast, že musím do boje za čest vojáka - Sokola, za pravdu a svobodu, za naše lepší zítřky“, těmito slovy vyjádřil František Geisler své vlastenecké smýšlení.

  • příčina úmrtí

   padl v boji


  • vzdělání

   v roce 1937 maturita na čs. státním reálném gymnáziu v Košicích,
   1939 Vysoká škola zemědělská v Brně, hospodářský odbor (do zavření českých vysokých škol 17. 11. 1939)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam,
   Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem F-VB

  • jiné pocty

   inženýr Vysoké školy zemědělské in memoriam,
   kapitán in memoriam (1946),
   Památník obětem dukelské operace - Dukla (Slovensko),
   Památník 2. československé parašutistické brigády - Nowosielce (Polsko),
   pomník na hrobě v Pastwiskach (Polsko)


  • zaměstnání

   student, později voják

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


  • hrob

   Pastwiska (Polsko) - místo bitvy, v níž padl; hřbitov Olomouc-Chválkovice (kenotaf)


  • poznámky

   V letech 1937–1939 služba v čs. armádě (10. dragounský pluk v Mukačevu, desátník); na přelomu let 1939/1940 odchod do čs. zahraniční armády ve Francii, po její porážce odjezd do Velké Británie; v srpnu 1940 registrován u vznikající čs. armády ve stanovém táboře v Cholmondeley, hodnost podporučíka v záloze. Přihlásil se do výcviku pro nasazení v týlu nepřítele.
   V období 31. 10. – 28. 11. 1942 absolvoval kurs útočného boje u jezera Morar ve Skotsku. V polovině roku 1944 odchod k 2. čs. paradesantní brigádě I. čs. armádního sboru v SSSR, poslední hodnost poručík. Padl v bojích o Dukelský průsmyk.
   Osobní číslo F - 2060, kmenové číslo 559/D.

   Synovi Františka Geislera se po několikaletém úsilí podařilo najít hrob svého otce poblíž místa jeho poslední bojového nasazení (Pastwiska v Polsku), k uctění jeho památky mu zde nechal postavit pomník, odhalený 18. 9. 1994 k 50. výročí úmrtí (více informací uvedeno na www.fandbg.com).


  • obrazy

   img4472.jpg img4473.jpg img4474.jpg img4475.jpg img4476.jpg img4477.jpg img4478.jpg img4479.jpg img4480.jpg img4481.jpg img4482.jpg img4483.jpg img4484.jpg img4485.jpg img4486.jpg img4487.jpg img16312.jpg


  • pojmenované ulice

   Geislerova (Židenice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Joyce Mary Geislerová (Locke)
   sňatek: 6. 9. 1943


  • děti

   František Geisler


  • osoba na objektech

   Fr. Geisler
   pamětní deska: Geislerova 1/01 Fr. Geisler
   pamětní deska: Geislerova 1/02 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01 uctění památky oběti okupace - F. Geisler
   jiná realizace: Veveří 75/01 oběti okupace Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně
   pamětní deska: Zemědělská 1/02


  • události

   28. 5. 2017
   Umístění dalších „Kamenů zmizelých“ v Brně 23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


  • související odkazy

   František Geisler
   soukromý web František Geisler
   Soukromý web


  • autor

   Menš, JMik


Aktualizováno: 20. 07. 2018

František a Joyce Mary Geislerovi na svatební fotografii z roku 1943. Fotografii z rodinného archivu poskytl pan František Geisler mladší.