Adolf Erhart

* 10.6.1853 Merklín – † 6.11.1916 Brno


pedagog, středoškolský profesor (matematika a deskriptivní geometrie)


vzdělání

reálka v Plzni (1873 maturita),
c. k. český polytechnický ústav v Praze (1873–1876)


zaměstnání

profesor na zemské vyšší reálce v Telči,
od roku 1897 ředitel zemské vyšší reálky v Jevíčku,
1908–1916 ředitel první české státní reálky v Brně


odborné a zájmové organizace

podporovací spolek Brandl (místopředseda)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 17, hrob č. 256a–258aprameny, literatura

Ostatní literatura

"Za vl. radou Adolfem Erhartem"děti

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MJ


Aktualizováno: 23. 02. 2019