Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Hyánek

  inž. Antonín Hyánek


  • * 18.1.1862 Holešov na Moravě – † 4.1.1925 Brno


  • pedagog, středoškolský profesor, sokolský činovník, sportovec, provozovatel školy šermu


  • zajímavé okolnosti

   Zakládal nové sokolské jednoty. Jeho přičiněním bylo během čtyř let založeno na sedmdesát nových jednot na Moravě.


  • vzdělání

   česká reálka v Přerově, Prostějově a Pardubicích (1884 maturita),
   česká technika v Praze,
   kurz pro učitele tělocviku a šermu na školách středních v Záhřebu (v dubnu 1900 státní zkouška),
   filozofická fakulta v Praze,
   česká technika v Brně (1918 státní zkouška)


  • zaměstnání

   účetní v lidové záložně Blahobyt v Brně (od roku 1890),
   asistent I. české státní reálky v Brně (1903–1924),
   učitel tělocviku na české vyšší obchodní akademii v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Brno I (od roku 1892)


  • prameny, literatura


  • události

   27. 6. 1914
   Sokolský slet
   autor nácviku žactva


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 30. 12. 2018