Internetová encyklopedie dějin Brna

Jakub Vrbas

  Jakub Vrbas


  • * 14.8.1858 Klobouky u Brna – † 26.7.1952 Ždánice


  • učitel, historik a zakladatel muzea ve Ždánicích


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1938 vzniklo ve Ždánicích tzv. Vrbasovo muzeum, slavnostně bylo otevřeno až roku 1940


  • bydliště

   Klobouky u Brna - U Vrbásků,
   Ždánice - U Hřbitova č. 309,
   v Servítkách č. 539


  • vzdělání

   obecná škola v Kloboukách u Brna, v Hustopečích (1864–1870),
   nižší Zemská reálka (německá) v Hustopečích a vyšší v Brně (1870–1872),
   Učitelský ústav v Brně (ukončeno v roce 1877)

  • vyznamenání a pocty

   pamětní deska Jakuba Vrbase - na budově obecné školy ve Ždánicích (od K. Konečného, odhalena v roce 1958)

  • jiné pocty

   čestný občan městyse Ždánic (1940)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel v Podivíně (1877–1880), ve Ždánicích (1880–1922),
   varhaník ve ždánickém kostele

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel fondu Dětská zahrádka ve Ždánicích (1888),
   správce živnostenské školy pokračovací (od roku 1908),
   správce učňovské besídky (od roku 1909),
   předseda Včelařského spolku okresu ždánského,
   člen a předseda Musejního spolku pro soudní okres ždánský


  • hrob

   hřbitov ve Ždánicích


  • poznámky

   byl také významným sběratelem lidových písní


  • obrazy

   img10274.jpg img10219.jpg img10216.jpg img10218.jpg img10217.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Bartoš
   přítel Leoš Janáček
   učitel hry na varhany v Brně Martin Kříž
   přítel, společně vydali Dějiny městečka Ždánic Josef Skutil
   přítel


  • partneři

   Aloisie Vrbasová (Aloisie Margaritha Bednářová)
   sňatek: 17. 8. 1880 v Brně (chrám u sv. Janů v Minoritské ulici č. 1) Anežka Vrbasová (Goldmannová)
   sňatek: 3. 8. 1935 v Kyjově na Okresním úřadě, 17. 2. 1939 ve Ždánicích (církevní sňatek)


  • děti

   Vladimír Vrbas
   Gabriela Vrbasová
   Marie Slezáková (Vrbasová)
   Ludmila Slezáková (Vrbasová)
   Zdenka Vrbasová


  • rodiče

   Josef Vrbas
   Magdalena Vrbasová (Kordiovská)


  • sourozenci

   Anna Vrbasová
   Tomáš Vrbas
   Josef Vrbas ml.


  • autor


Aktualizováno: 24. 07. 2018

Jakub Vrbas. Vladimír Kotík, Jakub Vrbas 1858–1952, In: Ždánický zpravodaj - Noviny Zastupitelstva města Ždánic, 41, červenec 2002.