Jan Svoboda

* 29.5.1842 Heršpice – † 21.12.1927 Nížkovice (okres Vyškov)


pedagog, středoškolský profesor, člen Sokola


zajímavé okolnosti

věnoval se včelařství a botanice, přispíval do časopisu Moravská včela


bydliště

Brno, Obstgasse 1870


vzdělání

obecná škola ve Slavkově,
německá reálka v Brně (pouze 1 rok),
německé státní gymnázium v Brně (1867 maturita),
univerzita ve Vídni


zaměstnání

vychovatel v rodině Alfreda Regnera von Bleyleben (8 let),
působil na učitelském ústavu v Příboře (14 let),
I. česká státní reálka v Brně (1891–1909) - zde učil tělocvik,
státní reálka v Novém Městě na Moravě (1915–1918)


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno I (náčelník),
Zemský spolek moravských včelařů
osoby

Alfréd František Jiří Regner von Bleyleben
J. Svoboda byl vychovatelem dětí A. Regnera


ulice

Obstgasse
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Dvořákova)


MJ


Aktualizováno: 27. 12. 2016