prof. Antonín Podrábský

* 13.10.1867 Černouček (okres Litoměřice) – † 27.10.1926 Brno


pedagog, středoškolský profesor


bydliště

Hodonín, ulice Královny Konstancie (doloženo v roce 1903)


vzdělání

gymnaziální studia,
Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze


zaměstnání

obchodní akademie v Hradci Králové,
česká zemská reálka v Prostějově,
česká zemská reálka v Hodoníně (1900–1912),
I. česká státní reálka v Brně (od roku 1912)


odborné a zájmové organizace

Brandl, spolek na podporu chudých žáků v Brně (jednatel, zapisovatel)

partneři

Anna Podrábská (Šenfeldová)
sňatek: 7. 9. 1899, Krabčice (evangelický reformní sbor)ulice

Rašínova
místo úmrtí (na ulici před domem č. 10)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MJ


Aktualizováno: 03. 09. 2020