Internetová encyklopedie dějin Brna

František Šik

  prof. RNDr. František Šik, DrSc.


  • * 29.9.1921 Budín – † 3.7.2002 Brno


  • matematik, vysokoškolský profesor


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1962–1964 vyučoval na univerzitě v Havaně na Kubě


  • bydliště

   Brno-Slatina, Na ráji 23


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně-Husovicích (ukončeno v roce 1940),
   abiturientský kurz strojírenského zaměření (1 rok),
   1945–1948 matematika-fyzika na PřF MU v Brně (1949 titul RNDr., 1958 habilitace, v roce 1963 jmenován profesorem matematiky, 1967 titul DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   emeritní profesor na Masarykově univerzitě v Brně (2000)

  • jiné pocty

   Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně (2001)


  • dílo

   Napsal na 50 odborných statí a na 500 odborných recenzí.
   Také psal matematická skripta pro studenty.


  • zaměstnání

   1942–1945 technik v laboratoři v Roučkově továrně ve Slatině,
   1948–1950 Vysoké učení technické v Brně,
   1950–1981 PřF MU v Brně - asistent, vědecký pracovník, 1965–1969 děkan, 1969 zbaven funkcí, od roku 1974 nesměl vyučovat,
   1981–1982 Ústav výpočetní techniky UJEP v Brně,
   1982–1990 Ústav fyzikální metalurgie ČSAV v Brně,
   1990–1998 (po rehabilitaci) opět na PřF MU v Brně - vědecký pracovník

  • politická orientace

   člen KSČ (vyloučen v roce 1971)

  • odborné a zájmové organizace

   šlapanický orchestr (hra na housle),
   řídil smyčcový soubor Rájáků,
   Svaz české mládeže,
   zájmy - paleontologie, ornitologie, hudba, pěstování pokojových rostlin


  • poznámky

   Zabýval se lineární algebrou, teorií grup a numerickou analýzou. Soukromě pak teoreticky i prakticky se věnoval botanice, entomologii, ornitologii a mineralogii. Měl také značně bohaté domácí sbírky.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Šiková (Stražovská)


  • rodiče

   František Šik st.
   Aloisie Šiková (Kuncová)


  • ulice

   Na ráji (Paradiesgasse)
   bydliště


  • autor


Aktualizováno: 26. 10. 2019