Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Petřík

  Josef Petřík


  • * 6.3.1891 Dobruška (okres Nové Město nad Metují) – † 10.5.1943 Berlín-Plötzensee


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Dobruška čp. 27


  • vzdělání

   vyšší průmyslová škola stavební v Praze

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   Brigádní generál in memoriam


  • zaměstnání

   voják z povolání (od roku 1935 v Brně zemský ženijní velitel pro Moravu)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (Praha-Malá Strana; župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


  • poznámky

   Po studiích působil jako stavební asistent v Osjeku. V době vykonávání jeho jednoroční aktivní vojenské služby vypukla první světová válka. Za neskrývané projevy sokolského a národního cítění měl být již v září 1914 postaven před válečný soud, s celou četou přeběhl k Rusům. Přihlásil se do Čs. družiny, účastnil se bitvy u Zborova, Bachmače, Lipjag, prošel sibiřskou anabází a do osvobozené vlasti se vrátil jako major ruských legií v září 1920; zůstal v armádě u ženijního vojska.
   Na konci první republiky dosáhl hodnosti plukovníka a byl v Brně zemským velitelem ženijního vojska pro Moravu.
   Své odborné znalosti publikoval ve vojenských časopisech. Po okupaci jej Němci lákali do svých služeb jako odborníka, ale odmítl. Zapojil se do odboje v Obraně národa, nakonec se rozhodl k odchodu do zahraničí. Útěk se nezdařil, Petřík zatčen ve Vídni 4. dubna 1941 a po dvouletém věznění odsouzen lidovým soudem 2. ledna 1943 k trestu smrti.
   Ve sbírkách Muzea města Brna je uvedeno jako místo narození Praha.
   V databázi www.vuapraha.army.cz je místem narození Dobruška, okres Nové Město nad Metují. Je zde uvedeno i druhé jméno v podobě "Prokop".


  • obrazy

   img2868.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoba na objektech

   oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01


  • události

   23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 03. 2020

Josef Petřík. MuMB - sbírky, inv. č. 150 269.