prof. RNDr. Josef Sahánek

* 18.2.1896 Praha-Žižkov – † 23.3.1942 Mauthausen


experimentální fyzik, průkopník v oboru elektromagnetických vln; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


vzdělání

1907–1914 reálka v Praze na Žižkově,
1914–1918 Filozofická fakulta Karlovy univerzity - matematika a fyzika (1921 titul RNDr.)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

Především vědecké práce z oboru elektromagnetických vln, popularizační práce.

Jeho bibliografie in: Rostislav Košťál, Život a dílo Prof. Dr. Josefa Sahánka. Spisy Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, 1957, č. 384, s. 200–201.


zaměstnání

od roku 1921 asistent fyzikálního ústavu, docent experimentální fyziky (1929) a mimořádný profesor experimentální fyziky PřF MU v Brně (1934),
mimořádný profesor Vysoké školy technické v Košicích (1938),
mimořádný profesor Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně (jmenován v roce 1939)


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Moravská přírodovědecká společnost,
Jednota československých matematiků a fyziků,
Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I - člen od roku 1935)


poznámky

Od 1. 10. 1918 do roku 1921 byl asistentem fyzikálního ústavu brněnské techniky, za tuto dobu získal aprobaci pro učitelství matematiky a fyziky na střední škole. Dne 1. 10. 1921 promován na Karlově univerzitě doktorem přírodních věd. Přešel do nově zřizovaného fyzikálního ústavu Masarykovy univerzity, kde působil jako nehonorovaný docent.
Od 1. 9. 1927 profesorem I. české státní reálky v Brně, později dostal placenou dovolenou na střední škole a 3. 4. 1929 byl jmenován docentem experimentální fyziky na Masarykově univerzitě.
V roce 1938 povolán na Štefánikovu techniku v Košicích, po roce návrat do Brna, kde jako nově jmenovaný profesor Vysoké školy technické v Brně se měl ujmout 17. 11. 1939 vedení jejího fyzikálního ústavu. V odborné práci se věnoval radioelektřině, oboru, který se tehdy začal rozvíjet.
Publikoval v domácích i zahraničních časopisech, velké zásluhy měl i o popularizaci vědy v denním tisku či v rozhlasových rozpravách. Odborná činnost byla zhodnocena po válce v Časopise pro pěstování matematiky a fysiky, ročník LXXI, 1946, a Naše věda, ročník XXIV, č. 1–2.
Zapojen do odboje v Obraně národa, gestapem zatčen 10. 12. 1941. Vězněn v Brně v Kounicových kolejích, odkud byl transportován počátkem února 1942 do Mauthausenu.
osoby

Josef Velíšek
vědecká spolupráce


partneři

Hedvika Sahánková (Koutná)
sňatek: 9. 12. 1919osoba na objektech

oběti okupace PřF MU v Brně
pomník: Kotlářská 2/01 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01


události

23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
oběti Sokola Brno I
17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně
16. 12. 1945
Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


Menš, Kal, Kopin


Aktualizováno: 08. 05. 2019