Internetová encyklopedie dějin Brna

Richard Werner

  Prof. MUDr. Richard Werner


  • * 22.7.1875 Frývaldov (Freiwaldau, od roku 1947 Jeseník) – † 8.2.1945 Terezín


  • lékař, přední odborník v oboru karcenologie, průkopník hloubkového ozařování; první ředitel Domu útěchy v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Založil prestižní časopis Strahlentherapie (vychází dodnes), kde uveřejňoval závěry z vlastních výzkumů podstaty zhoubného bujení.
   Po nástupu nacistů k moci musel v roce 1933 opustit Heidelberg a přesídlil do Brna, ředitelské místo v tamním Domě útěchy zastával do roku 1939, kdy musel z rasových důvodů odejít. V roce 1942 byl zatčen a deportován do Terezína, kde údajně na selhání srdce v roce 1945 zemřel.

  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Brno, Pekárenská 4


  • vzdělání

   gymnázium ve Vidnavě (Weidenau),
   studium medicíny ve Vídni, doktor všeobecného lékařství (1899), docent chirurgie na univerzitě v Heidelbergu (1906), tamtéž profesor (1912)

  • vyznamenání a pocty

   Důstojnický kříž řádu Františka Josefa s válečnou dekorací,
   Bádenský válečný kříž za zásluhy,
   Medaile pruského Červeného kříže,
   Čestný odznak rakouského Červeného kříže,
   rakouský Vojenský jubilejní kříž


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1899–1900 chirurgická klinika univerzity v Heidelbergu,
   1900–1901 interní stanice posádkové nemocnice v Brně,
   1901 gynekologicko-porodnická klinika ve Vídni,
   1902–1933 univerzita v Heidelbergu,
   1934–1939 Dům útěchy Brno

  • odborné a zájmové organizace

   prezident Německé rentgenologické společnosti,
   prezident bádenského rentgenologického spolku,
   zakládající předseda jihoněmeckých a západoněmeckých rentgenologických společností,
   předseda Společnosti pro výzkum záření


  • pojmenováno

   Wernerův pavilon v Masarykově onkologickém ústavu v Brně


  • poznámky

   Pracovní kariéra:
   - 1899 doktor všeobecného lékařství, asistent chirurgické kliniky v Heidelbergu a ve Vídni
   - 1906 habilitace na docenta chirurgie v Heidelbergu
   - 1910 vrchní lékař v „Samaritenhaus“
   - 1912 univerzitní profesor chirurgie
   - 1914 vojenská služba při generálním inspektorátu Červeného kříže, vedoucí chirurg v Ostravě a Přemyšli, konzultující chirurg při armádě v Litvě (Litauen)
   - 1916 ředitel Institutu pro výzkum rakoviny (Institut für Krebsforschung)
   - v letech 1934–1939 primář „Domu útěchy“ (Haus des Trostes) v Brně.

   Domovské právo získal rozhodnutím Zemského úřadu v Brně ze dne 12. 10. 1939 s platností od 10. 10. 1938. Dřívější příslušnost: Vidnava (Weidenau) od 27. 1. 1902.
   Za okupace byl převezen dne 28. 1. 1942 transportem U-628 do Terezína. I když byl zařazen do skupiny tzv.„prominentů“, kategorie A, přesto zde zemřel 8. 2. 1945 v 1.15 hodin.

   V databázi www.holocaust.cz je uveřejněn Doprovodný list zemřelého. Z něho vyplývá, že v Terezíně bydlel v domě L 128, místnost č. 6.
   Dne 9. 2. 1945 zpopelněn v krematoriu, v peci č. 3. Zajímavá je poznámka rukou: „An der Leiche keine Schmuck“ (na mrtvole žádný šperk - Menš). Co se stalo s popelem, není uvedeno.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Elisabeth Werner (Goldschmied)
   Siegmund Werner


  • ulice

   Pekárenská
   bydliště před transportem


  • osoba na objektech

   uctění památky oběti okupace - R. Werner
   jiná realizace: Pekárenská 4/01


  • stavby

   Masarykův onkologický ústav
   Žlutý kopec 7/543
   první primář ústavu


  • události

   3. 2. 2011
   Slavnostně otevřen Wernerův pavilon v Masarykově onkologickém ústavu v Brně
   po prvním řediteli ústavu byl pavilon pojmenován
   28. 1. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "U"
   v transportu měl číslo 628


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 26. 08. 2020