Bořivoj Balcárek

* 8.7.1888 Luleč (okres Vyškov) – † 24.7.1918 Luleč (okres Vyškov)


pedagog, středoškolský profesor


bydliště

Luleč čp. 22 (rodný dům)


vzdělání

soukromé gymnázium ve Vyškově,
První české gymnázium v Brně (1907 maturita)


zaměstnání

působil na I. českém gymnáziu v Brně (v letech 1914–1916) a na dívčím reálném gymnáziu v Brně

související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12809, Matrika narozených Luleč 1877–1896, s. 58 (Luleč).


MJ


Aktualizováno: 10. 06. 2019