Doc. Ing. arch. Felix Haas, CSc.

* 9.1.1925 Brno – † 9.5.1993


vysokoškolský pedagog; teoretik a historik architektury; válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)
dítě osobnosti: Theodor Haas


zajímavé okolnosti

Vynikající vědec a pedagog byl ve svém mládí a poté na konci života těžce zkoušen. Jako mladý chlapec byl v březnu 1942 i s rodiči transportován z rasových důvodů do Terezína.
V posledním desetiletí života bojoval s Parkinsonovou nemocí, musel odejít v roce 1982 do předčasného důchodu. Utrpení v závěru života mu pomáhala snášet jeho laskavá manželka.


bydliště

Brno, Údolní 24


vzdělání

Fakulta architektury a pozemního stavitelství Vysoké školy technické v Brně


jiné pocty

1. cena Svazu českých architektů za teoretickou práci v letech 1968–1969 (1970),
Krajská cena Bedřicha Václavka (1979)


dílo

zobrazit


zaměstnání

asistent Ústavu dějin architektury VŠT v Brně


odborné a zájmové organizace

publikoval na stránkách časopisů Architektura ČSR, Československý architekt, Domov, Estetická výchova, Věda a život, Projekt, Výtvarná práce


poznámky

Dětství prožil v Brně. Z rodného města převezen spolu s rodiči dne 29. 3. 1942 transportem Ae-574 do Terezína.
Po návratu z koncentračního tábora (Repatriační legitimace č. 1173 ze dne 13. 4. 1945) od 7. 5. 1945 bydlel v Údolní ulici č. 24 v podnájmu u Karla Bulíčka. V přihlášce k pobytu má jako předchozí bydliště uvedeno „konc. tábor v Blechhammeru (Osvěčim)“.
V otázce týkající se rodičů je vyplněno, že otec Dr. Theodor Haas a matka Arnoštka, rozená Grünn, jsou oba mrtvi. Podle přihlášky k trvalému pobytu z 15. 3. 1950 byl asistentem techniky, k základní vojenské službě byl odveden v roce 1947, vojenský útvar 8997, a na adrese Údolní 24 měl v roce 1950 trvalý pobyt u majitelky bytu Gerty Bulíčkové.
Po skončení války nejdříve dokončil středoškolská studia, pokračoval ve studiu na vysoké škole a po úspěšném zakončení školy v roce 1950 pracoval jako vědecký a pedagogický pracovník (vědecká aspirantura 1954, docentem jmenován v roce 1961).

ulice

Údolní
bydliště od 7. 5. 1945


události

29. 3. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ae"
v transportu měl číslo 574


související odkazy

Menš, Kuc


Aktualizováno: 05. 01. 2020