Encyklopedie dějin města Brna

Karel Šeda

  Ing. Karel Šeda


  • * 11.11.1901 Brno – † 15.7. 1941 Military Hospital Manchester (Velká Británie)


  • válka a odboj 1938–1945; zahraniční odboj; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   nezdařený seskok při parašutistickém výcviku


  • vzdělání

   střední škola v Praze,
   technika v Praze (obor strojnický)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   štábní kapitán dělostřelectva in memoriam


  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


  • hrob

   Manchester - krematorium


  • poznámky

   Rodiče se přestěhovali do Prahy, kde Karel Šeda získal vzdělání. Již v Praze se účastnil sokolského života a po studiích a vykonání vojenské služby se vrátil v roce 1931 do Brna. Cvičil v Sokole Brno I, velký zájem věnoval také lyžování (stal se i vedoucím výcvikového sboru).
   Po okupaci hledal cestu do zahraničí, kde chtěl vstoupit do čs. armády. Zdařil se mu přechod 6. prosince 1939 z Velkých Karlovic přes slovenské hranice. Poté absolvoval cestu přes Maďarsko, Jugoslávii do Cařihradu, dále do Sýrie a odtud lodí do Francie, kde vstoupil do čs. zahraniční armády. Odveden 13. 1. 1940 v Marseille.
   Po pádu Francie se dostal do Velké Británie, kde se v polovině roku 1941 přihlásil do výcviku pro nasazení v týlu nepřítele, v rámci něhož měl absolvovat i parašutistický kurs v Ringway u Manchestru. Při cvičném seskoku 15. července 1941 zahynul. Zpopelněn byl dne 20. července 1941 v Manchesteru. Osobní číslo: Z; F-1814.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Detail padlého zahraničního vojáka 1939–1945"
   "Detail příslušníka čs. jednotek v zahraničí 1939–1945"
   "Brněnští občané v boji proti fašismu"
   "Ti, kteří se nevrátili"
   "Naši hrdinové 1939-1945"


  • osoba na objektech

   oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01


  • události

   23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


  • autor

   Menš, JMik


Aktualizováno: 17. 07. 2013