Ing. Karel Šeda

* 11.11.1901 Brno – † 15.7. 1941 Military Hospital Manchester (Velká Británie)


válka a odboj 1938–1945; zahraniční odboj; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

nezdařený seskok při parašutistickém výcviku


bydliště

Brno, Waisenhausgasse 3


vzdělání

studoval na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze,
od roku 1920 studoval na Vysoké škole strojního inženýrství ČVUT v Praze
(na škole byl zapsán ve školních letech 1920/21 až 1924/25 a poté v roce 1927/28)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

štábní kapitán dělostřelectva in memoriam


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


hrob

Manchester - krematorium


poznámky

Rodiče se přestěhovali do Prahy, kde Karel Šeda získal vzdělání. Již v Praze se účastnil sokolského života a po studiích a vykonání vojenské služby se vrátil v roce 1931 do Brna. Cvičil v Sokole Brno I, velký zájem věnoval také lyžování (stal se i vedoucím výcvikového sboru).
Po okupaci hledal cestu do zahraničí, kde chtěl vstoupit do čs. armády. Zdařil se mu přechod 6. prosince 1939 z Velkých Karlovic přes slovenské hranice. Poté absolvoval cestu přes Maďarsko, Jugoslávii do Cařihradu, dále do Sýrie a odtud lodí do Francie, kde vstoupil do čs. zahraniční armády. Odveden 13. 1. 1940 v Marseille.
Po pádu Francie se dostal do Velké Británie, kde se v polovině roku 1941 přihlásil do výcviku pro nasazení v týlu nepřítele, v rámci něhož měl absolvovat i parašutistický kurs v Ringway u Manchestru. Při cvičném seskoku 15. července 1941 zahynul. Zpopelněn byl dne 20. července 1941 v Manchesteru. Osobní číslo: Z; F-1814.

Informace o studiu pomohli doplnit pracovníci Archivu ČVUT v Praze, děkujeme.
ulice

Waisenhausgasse
rodný dům (dnes Grohova)


osoba na objektech

oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01


události

23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
oběti Sokola Brno I
16. 12. 1945
Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


Menš, JMik, blat


Aktualizováno: 23. 08. 2019