Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Šeda

  Ing. Karel Šeda


  • * 11.11.1901 Brno – † 15.7. 1941 Military Hospital Manchester (Velká Británie)


  • válka a odboj 1938–1945; zahraniční odboj; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   nezdařený seskok při parašutistickém výcviku


  • bydliště

   Brno, Waisenhausgasse 3


  • vzdělání

   studoval na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze,
   od roku 1920 studoval na Vysoké škole strojního inženýrství ČVUT v Praze
   (na škole byl zapsán ve školních letech 1920/21 až 1924/25 a poté v roce 1927/28)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   štábní kapitán dělostřelectva in memoriam


  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


  • hrob

   Manchester - krematorium


  • poznámky

   Rodiče se přestěhovali do Prahy, kde Karel Šeda získal vzdělání. Již v Praze se účastnil sokolského života a po studiích a vykonání vojenské služby se vrátil v roce 1931 do Brna. Cvičil v Sokole Brno I, velký zájem věnoval také lyžování (stal se i vedoucím výcvikového sboru).
   Po okupaci hledal cestu do zahraničí, kde chtěl vstoupit do čs. armády. Zdařil se mu přechod 6. prosince 1939 z Velkých Karlovic přes slovenské hranice. Poté absolvoval cestu přes Maďarsko, Jugoslávii do Cařihradu, dále do Sýrie a odtud lodí do Francie, kde vstoupil do čs. zahraniční armády. Odveden 13. 1. 1940 v Marseille.
   Po pádu Francie se dostal do Velké Británie, kde se v polovině roku 1941 přihlásil do výcviku pro nasazení v týlu nepřítele, v rámci něhož měl absolvovat i parašutistický kurs v Ringway u Manchestru. Při cvičném seskoku 15. července 1941 zahynul. Zpopelněn byl dne 20. července 1941 v Manchesteru. Osobní číslo: Z; F-1814.

   Informace o studiu pomohli doplnit pracovníci Archivu ČVUT v Praze, děkujeme.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   František Šeda
   Helena Šedová (Dudová)


  • ulice

   Waisenhausgasse
   rodný dům (dnes Grohova)


  • osoba na objektech

   oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01


  • události

   23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


  • autor

   Menš, JMik, blat


Aktualizováno: 23. 08. 2019