Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Tomeš

  Karel Tomeš


  • * 11.7.1877 Helvíkovice u Žamberka – † 28.1.1945 Dachau


  • úředník, starosta města Brna; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno-Židenice, Stará osada 5,
   Brno, Tomešova 6

  • čestný občan

   Brno (posmrtně 9. 9. 1947)


  • vzdělání

   německá obecná škola v Brně,
   gymnázium v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Řád sv. Sávy III. třídy (1929),
   Řád Bílého orla IV. třídy (1929)


  • dílo

   - Vilém Foustka. Z dob bojů za české Brno a českou Moravu. Brno 1932, 31 stran.
   - Řád praporu práce. V Brně 19. února 1935. Brno 1935, nestránkováno.
   - Deset let obecního hospodářství města Brna 1918–1928. Brno 1928, 94 stran.


  • zaměstnání

   zemský oficiál (doloženo v roce 1901),
   účetní ředitel Moravského zemského výboru,
   starosta města Brna (31. 12. 1925 – 2. 12. 1935)

  • politická orientace

   Čs. strana socialistická

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I),
   Československá obec legionářská (předseda brněnské župy),
   Pomocný fond legionářů a válečných poškozenců (předseda),
   Zemský spolek pro léčbu a výchovu mrzáčků na Moravě (člen výboru),
   člen Společnosti přátel Lužice,
   Sbor dobrovolných hasičů v Brně-Husovicích,
   Zemská péče o dítě na Moravě a ve Slezsku (místopředseda odboru rodinné péče),
   Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen),
   AFK Žižka (čestný člen)


  • poznámky

   Otec byl tkalcem, Karel se s rodiči v pěti letech přestěhoval do Brna. Po ukončení středoškolských studií se sice zapsal na práva, ale z rodinných důvodů studia nedokončil. Vstoupil do účetní služby u Moravského zemského výboru, v letech 1907–1911 zde působil i jako tlumočník, byl však činný i v novinářské oblasti.
   Za 1. světové války na ruské frontě se jako velitel přední stráže vzdal s celou setninou 17. prosince 1914 u Přemyšlu Rusům. Do legií se přihlásil 15. 7. 1917. Do čs. legie v Rusku zařazen 26. 1. 1919, mimo jiné pracoval v kanceláři evidenčního důstojníka ruských legií v Omsku, v mobilizačním odboru v Jekatěrinburku. V červenci 1919 byl jako invalida odeslán do vlasti.

   Po návratu do Brna pracoval na organizování a sjednocení legionářů, stal se členem ústředního zastupitelstva Československé obce legionářské a předsedou její brněnské župy.
   V roce 1924 byl zvolen do městského zastupitelstva za čs. stranu socialistickou, po rezignaci starosty Macků zvolen 31. prosince 1925 starostou Brna, opětovně zvolen 19. února 1929 a funkci vykonával do roku 1935. Za jeho funkčního období vybudovány sociální ústavy v Bohunicích, vystavěno krematorium, zřízeny městský pohřební ústav, ústřední zahradnictví města Brna, desinfekční ústav, atp.

   Okupace jej zastihla na odpočinku v Poldovce u Telče, kde byl v roce 1940 zatčen. Vězněn v Brně v Sušilových kolejích, poté ve Vratislavi a Wolfenbüttelu. Před lidový soud postaven ve Vratislavi 4. listopadu 1942 spolu s dalšími městskými zaměstnanci, Ing. Benešem a Ing. Mackerlem.
   Odsouzen k trestu tři a půl letům žaláře, poté převezen do káznice v Amberku, kde mu trest se započtenou vyšetřovací vazbou uplynul. Vrácen do Brna, kde v Kounicových kolejích čekal marně osm měsíců na propuštění. Dne 8. srpna 1944 převezen do koncentračního tábora v Dachau, zde zemřel na skvrnitý tyfus, který mu byl naočkován.


  • obrazy

   img21190.jpg img2489.jpg img2488.jpg img2249.jpg img2487.jpg img0165.jpg


  • pojmenované ulice

   Tomešova (Staré Brno)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Alois Slovák
   Starosta Karel Tomeš se loučil se zemřelým P. Aloisem Slovákem jménem města Brna.


  • partneři

   Bohumila Tomešová (Srpová)
   sňatek: 10. 10. 1901, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • děti

   Karel Josef Tomeš, ml.
   Zdeněk Tomeš


  • rodiče

   Karel Tomeš
   Anna Tomešová (Dvořáková)


  • ulice

   Tomešova
   bydliště Stará osada
   bydliště doložené v roce 1901 (dnes Vančurova)


  • osoba na objektech

   oběti 2. světové války
   pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/03 přístavba školy
   pamětní deska: Hudcova 35/02 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01 K. Tomeš
   pamětní deska: Tomešova 6/01 uctění památky oběti okupace - K. Tomeš
   jiná realizace: Tomešova 6/02


  • objekty

   bojiště 1. světové války
   pamětní deska: Botanická 1/01
   účastník slavnosti


  • stavby

   Vila starosty Tomeše
   Tomešova 6/568
   majitel


  • události

   10. 9. 2015
   Umístění dalších tzv. „Kamenů zmizelých“ v Brně
   jedna z osobností, jíž je věnován jeden z "Kamenů zmizelých"
   30. 4. 2015
   Příhraniční slavnosti v sadech Národního odboje
   oběť nacismu zmíněná při pietním aktu
   1. 7. 2005
   Odhalení pamětní desky starosty Karla Tomeše 11. 5. 2005
   Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností 23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I

   další události (44)...


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 02. 10. 2020

Karel Tomeš. Foto: Salon 1927, č. 9.