Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karel Tomeš

  Karel Tomeš


  • * 11.7.1877 Helvíkovice u Žamberka – † 28.1.1945 Dachau


  • úředník, starosta města Brna; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno-Židenice, Stará osada 5,
   Brno, Tomešova 6

  • čestný občan

   Brno (posmrtně 9. 9. 1947)


  • vzdělání

   německá obecná škola v Brně,
   gymnázium v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Řád sv. Sávy III. třídy (1929),
   Řád Bílého orla IV. třídy (1929)


  • dílo

   zobrazit - Vilém Foustka. Z dob bojů za české Brno a českou Moravu. Brno 1932, 31 stran.
   - Řád praporu práce. V Brně 19. února 1935. Brno 1935, nestránkováno.
   - Deset let obecního hospodářství města Brna 1918–1928. Brno 1928, 94 stran.


  • zaměstnání

   zemský oficiál (doloženo v roce 1901),
   účetní ředitel Moravského zemského výboru,
   starosta města Brna (31. 12. 1925 – 2. 12. 1935)

  • politická orientace

   Čs. strana socialistická

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I),
   Československá obec legionářská (předseda brněnské župy),
   Pomocný fond legionářů a válečných poškozenců (předseda),
   Zemský spolek pro léčbu a výchovu mrzáčků na Moravě (člen výboru),
   člen Společnosti přátel Lužice,
   Sbor dobrovolných hasičů v Brně-Husovicích,
   Zemská péče o dítě na Moravě a ve Slezsku (místopředseda odboru rodinné péče),
   Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


  • poznámky

   Otec byl tkalcem, Karel se s rodiči v pěti letech přestěhoval do Brna. Po ukončení středoškolských studií se sice zapsal na práva, ale z rodinných důvodů studia nedokončil. Vstoupil do účetní služby u Moravského zemského výboru, v letech 1907–1911 zde působil i jako tlumočník, byl však činný i v novinářské oblasti.
   Za 1. světové války na ruské frontě se jako velitel přední stráže vzdal s celou setninou 17. prosince 1914 u Přemyšlu Rusům. Do legií se přihlásil 15. 7. 1917. Do čs. legie v Rusku zařazen 26. 1. 1919, mimo jiné pracoval v kanceláři evidenčního důstojníka ruských legií v Omsku, v mobilizačním odboru v Jekatěrinburku. V červenci 1919 byl jako invalida odeslán do vlasti.

   Po návratu do Brna pracoval na organizování a sjednocení legionářů, stal se členem ústředního zastupitelstva Československé obce legionářské a předsedou její brněnské župy.
   V roce 1924 byl zvolen do městského zastupitelstva za čs. stranu socialistickou, po rezignaci starosty Macků zvolen 31. prosince 1925 starostou Brna, opětovně zvolen 19. února 1929 a funkci vykonával do roku 1935. Za jeho funkčního období vybudovány sociální ústavy v Bohunicích, vystavěno krematorium, zřízeny městský pohřební ústav, ústřední zahradnictví města Brna, desinfekční ústav, atp.

   Okupace jej zastihla na odpočinku v Poldovce u Telče, kde byl v roce 1940 zatčen. Vězněn v Brně v Sušilových kolejích, poté ve Vratislavi a Wolfenbüttelu. Před lidový soud postaven ve Vratislavi 4. listopadu 1942 spolu s dalšími městskými zaměstnanci, Ing. Benešem a Ing. Mackerlem.
   Odsouzen k trestu tři a půl letům žaláře, poté převezen do káznice v Amberku, kde mu trest se započtenou vyšetřovací vazbou uplynul. Vrácen do Brna, kde v Kounicových kolejích čekal marně osm měsíců na propuštění. Dne 8. srpna 1944 převezen do koncentračního tábora v Dachau, zde zemřel na skvrnitý tyfus, který mu byl naočkován.


  • obrazy

   img2489.jpg img2488.jpg img2249.jpg img2487.jpg img0165.jpg


  • pojmenované ulice

   Tomešova (Staré Brno)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kámen zmizelých připomíná starostu Brna"
   "Matrika oddaných, Brno - sv. Tomáš 1899–1903"
   "Detail legionáře"
   "Brněnská živnostenská fotografie do roku 1948 (magisterská diplomová práce) "
   "My, purkmistr města Brna... Z dějin brněnské správy a městského práva (katalog výstavy)"
   "Obrana národa na Brněnsku 15.3.1939-29.2.1940"
   "Korespondence starosty města Brna Karla Tomeše z let 1928 až 1935"
   "Karel Tomeš opět starostou Velkého Brna"
   "Resignace starosty Dra Macků a volba nového starosty"
   "Dějiny města Brna"
   "Průvodce brněnskými hřbitovy. Hroby význačných českých lidí"
   "Naši hrdinové 1939-1945"


  • osoby

   Alois Slovák
   Starosta Karel Tomeš se loučil se zemřelým P. Aloisem Slovákem jménem města Brna.


  • partneři

   Bohumila Tomešová (Srpová)
   sňatek: 10. 10. 1901, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • děti

   Karel Josef Tomeš, ml.
   Zdeněk Tomeš


  • rodiče

   Karel Tomeš
   Anna Tomešová (Dvořáková)


  • ulice

   Tomešova
   bydliště Stará osada
   bydliště doložené v roce 1901 (dnes Vančurova)


  • osoba na objektech

   oběti 2. světové války
   pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/03 přístavba školy
   pamětní deska: Hudcova 35/02 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01 K. Tomeš
   pamětní deska: Tomešova 6/01 uctění památky oběti okupace - K. Tomeš
   jiná realizace: Tomešova 6/02


  • objekty

   bojiště 1. světové války
   pamětní deska: Botanická 1/01
   účastník slavnosti


  • stavby

   Vila starosty Tomeše
   Tomešova 6/568
   majitel


  • události

   10. 9. 2015
   Umístění dalších tzv. „Kamenů zmizelých“ v Brně
   jedna z osobností, jíž je věnován jeden z "Kamenů zmizelých"
   30. 4. 2015
   Příhraniční slavnosti v sadech Národního odboje
   oběť nacismu zmíněná při pietním aktu
   1. 7. 2005
   Odhalení pamětní desky starosty Karla Tomeše 11. 5. 2005
   Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností 23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I

   další události (42)...
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   27. 12. 1935
   Slavnostní otevření Masarykových měšťanských škol
   starosta města Brna
   9. 12. 1934
   Odhalení památníku Českému divadlu v Brně
   účastník
   2. 12. 1934
   Slavnost rozloučení s XI. Vánočním stromem republiky v Jehnicích
   účastník slavnosti, převzal od obce Jehnice XI. vánoční strom republiky pro město Brno
   25. 11. 1934
   Slavnostní otevření Útulku pro dívky bez přístřeší
   slavnostní projev
   6. 7. 1934
   Uložení prsti z legionářských bojišť
   účastník slavnosti
   24. 5. 1934
   Uspořádán hold Brna T. G. Masarykovi
   starosta města Brna, přednesl slavnostní proslov
   24. 2. 1934
   Slavnostní odhalení pomníku Karla Vaňka
   starosta města Brna
   2. 12. 1933
   Zahajovací slavnost X. Vánočního stromu republiky v Brně
   slavnostní řečník
   26. 11. 1933
   Slavnost rozloučení s X. Vánočním stromem republiky v Bílovicích nad Svitavou
   účastník slavnosti
   24. 9. 1933
   Odhalení pamětní desky Jožovi Barvičovi v Brně
   slavnostní řečník
   3. 12. 1932
   Zahajovací slavnost IX. Vánočního stromu republiky v Brně
   řečník na slavnosti
   27. 8. 1932
   První celostátní výstava fotografů z povolání v Brně
   starosta města Brna, převzal záštitu
   12. 6. 1932
   Slet brněnských sokolských žup
   starosta města Brna
   4 / 1932
   Založení Českého plaveckého klubu v Brně
   předseda klubu
   29. 11. 1931
   Slavnost rozloučení s VIII. Vánočním stromem republiky ve Veverská Bítýšce
   řečník na slavnosti
   11. 10. 1930
   Slavnostní otevření nové budovy Ústavu pro soudní lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
   starosta města Brna
   26. 6. 1930
   Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně
   starosta města Brna
   6. 4. 1930
   Slavnostní otevření krematoria v Brně
   starosta města Brna, slavnostní řečník
   27. 3. 1930
   Smuteční rozloučení s P. Aloisem Slovákem v Brně
   řečník na smuteční slavnosti
   8. 12. 1929
   Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně
   slavnostní řečník
   7. 12. 1929
   Zahajovací slavnost VI. Vánočního stromu republiky v Brně
   přednesl projev
   28. 10. 1929
   První hvězdicový štafetový běh o pohár Moravského Slova
   starosta města Brna
   28. 9. 1929
   Otevření Husova sboru
   starosta města Brna
   10. 9. 1929
   Ustavující valná hromada Středoevropského ústavu ku podpoře hospodářského a kulturního sblížení v Brně
   starosta města Brna
   20. 6. 1929
   Návštěva prezidenta Masaryka v Brně
   starosta města Brna
   8. 12. 1928
   Položení základního kamene k budově dětského domova Dagmar v Brně
   účastník slavnosti
   8. 12. 1928
   Zahajovací slavnost V. Vánočního stromu republiky v Brně
   přednesl projev
   25. 11. 1928
   Odhalení pomníku padlých 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny
   slavnostní řečník, převzal pomník do ochrany města Brna
   24. 11. 1928
   Slavnosti pěšího pluku č. 10 Jana Sladkého Koziny
   starosta města Brna (účastník slavnosti)
   28. 10. 1928
   Oslava 10. výročí ČSR brněnským Sokolem
   účastník slavnosti
   28. 10. 1928
   Oslava 10. výročí ČSR pořádaná městem Brnem
   účastník slavnosti (pronesl projev, předal dětem narozeným 28.10.1918 zlaté dukáty)
   28. 10. 1928
   Předání dokončené stavby Maloměřický most
   starosta města Brna
   1. 9. 1928
   Slavnostní odhalení pamětní desky politickým vězňům
   předseda župy
   21. 6. 1928
   Ustavující schůze spolku Dům útěchy
   jeden ze zakládajících členů spolku Domu útěchy
   17. 6. 1928
   Slavnostní otevření "Musea odboje" na Špilberku
   starosta města Brna
   9. 6. 1928
   Třetí oficiální návštěva prezidenta Masaryka v Brně
   starosta města Brna
   10. 12. 1927
   Zahajovací slavnost IV. Vánočního stromu republiky v Brně
   účastník slavnosti
   28. 10. 1927
   Položení základního kamene ke stavbě sokolovny
   pronesl slavnostní proslov, provedl poklep, starosta města Brna
   4. 9. 1927
   První rozhlasový přenos z lehkoatletických závodů v ČSR
   starosta města, který byl osobně závodům přítomen
   30. 5. 1926
   Letecký den v Brně
   starosta města Brna
   4. 4. 1926
   Slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války v Bystrci
   přednesl slavnostní řeč


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 09. 12. 2018

Karel Tomeš. AMB foto, XXV, inv. č. 117-19.