Ludvík Dvořák

* 28.6.1878 Javorek (okres Žďár nad Sázavou)


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno


poznámky

Domovská obec: Brno.
V rakousko-uherské armádě vojín 17. domobraneckého pěšího pluku. Zajat: 26. 10. 1914, Sambor. Do legií se přihlásil ve stanici Kosulino, Jekatěrinoslav. Do čs. legie v Rusku zařazen 1. 1. 1920, pracovní rota, vojín. Konec v legiích 21. 10. 1920, poslední útvar: 2. muniční divize, poslední hodnost: vojín. Demobilizován.
V databázi www.vuapraha.acz je poznámka: „není legionářem podle zákona“.


prameny, literatura

Www stránky

"Detail legionáře"


Menš


Aktualizováno: 11. 06. 2016