Otto Dvořák

* 20.3.1883 Telč (okres Třebíč)


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno,
Jihlava


poznámky

Domovská obec: Brno, Jihlava.
V rakousko-uherské armádě příslušník 81. pěšího pluku (pracovník). Zajat: 14. 12. 1914, Tarnov. Přihlášení do legií: Barnaul. Do čs. legie v Rusku zařazen 1. 4. 1918, 5. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 31. 12. 1919, poslední útvar: int. 3. střelecké divize, poslední hodnost: desátník. Demobilizován.


prameny, literatura

Www stránky

"Detail legionáře"


Menš


Aktualizováno: 11. 06. 2016