PhDr. Rajmund Habřina

* 28.9.1907 Příbram u Brna (okres Brno-venkov) – † 2.4.1960 Brno


středoškolský profesor, básník, esejista, spisovatel, překladatel ze slovinštiny; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň


rodné jméno

Raimund Chatrný


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen 10. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


bydliště

Příbram na Moravě čp. 113 (rodný dům)

Brno:
- Anenská 9
- Tábor 32
- Sedlákova 25


vzdělání

od roku 1919 klasické gymnázium v Brně (1928 maturita),
FF MU v Brně - obor čeština, němčina, filozofie (absolvoval v roce 1932, doktorát z filozofie získal v roce 1933 obhajobou práce „Březina a Nietzsche“ - žák Arne Nováka)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939


jiné pocty

pamětní deska na rodném domě v Příbrami odhalena 28. 9. 1011


dílo

zobrazit


zaměstnání

profesor III. reálného gymnázia v Brně (doloženo v roce 1935),
později jako ředitel dvanáctileté střední školy v Brně, Křenová 36


odborné a zájmové organizace

Moravské kolo spisovatelů,
od roku 1935 redigoval „Kolo“ (literární zpravodaj Družstva Moravského kola spisovatelů),
v letech 1939–1940 člen dramaturgické rady brněnské činohry


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 10, řada 1, hrob 114–115


poznámky

Přípisem Zemského úřadu v Brně ze dne 4. 8. 1939 povolena změna jména z rodného Chatrný na Habřina.
Pro účast v odboji odsouzen stanným soudem v Brně 17. 1. 1942 k předání gestapu a vězněn až do roku 1945 v německých věznicích, mimo jiné v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen.
Po celý život se zabýval problematikou česko-jugoslávské, speciálně česko-slovinské literární vzájemnosti. O české literatuře publikoval ve slovinských časopisech, o slovinské literatuře naopak v časopisech českých, ze slovinštiny i překládal.
Nejprve básník, později představitel moravského ruralismu.pojmenované ulice

Habřinova (Komín)osoby

Arne Novák
profesor


partneři

Ludmila Habřinová (Říhová)
sňatek: 30. 11. 1935, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)ulice

Anenská
bydliště doložené v roce 1935 Tábor
bydliště v době zatčení Sedlákova
bydliště do roku 1960


osoba na objektech

R. Habřina
pamětní deska: Křenová 36/04


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

2. 9. 2010
Vernisáž výstavy Básníci na ulici 20. 8. 2010
Verše v brněnských ulicích 7. 3. 1947
Tryzna Národní bezpečnosti v Brně
přednesl smuteční projev
16. 12. 1945
Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I
účast na tryzně
15. 12. 1945
Zahajovací slavnost XVI. Vánočního stromu republiky v Brně
řečník na slavnosti


související odkazy

Do, Menš, mát


Aktualizováno: 20. 06. 2019