Internetová encyklopedie dějin Brna

Rajmund Habřina

  PhDr. Rajmund Habřina


  • * 28.9.1907 Příbram u Brna (okres Brno-venkov) – † 2.4.1960 Brno


  • středoškolský profesor, básník, esejista, spisovatel, překladatel ze slovinštiny; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň


  • rodné jméno

   Raimund Chatrný

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   stanným soudem v Brně odsouzen 10. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


  • bydliště

   Příbram na Moravě čp. 113 (rodný dům)

   Brno:
   - Anenská 9
   - Tábor 32
   - Sedlákova 25


  • vzdělání

   od roku 1919 klasické gymnázium v Brně (1928 maturita),
   FF MU v Brně - obor čeština, němčina, filozofie (absolvoval v roce 1932, doktorát z filozofie získal v roce 1933 obhajobou práce „Březina a Nietzsche“ - žák Arne Nováka)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939

  • jiné pocty

   pamětní deska na rodném domě v Příbrami odhalena 28. 9. 1011


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   profesor III. reálného gymnázia v Brně (doloženo v roce 1935),
   později jako ředitel dvanáctileté střední školy v Brně, Křenová 36

  • odborné a zájmové organizace

   Moravské kolo spisovatelů,
   od roku 1935 redigoval „Kolo“ (literární zpravodaj Družstva Moravského kola spisovatelů),
   v letech 1939–1940 člen dramaturgické rady brněnské činohry


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 10, řada 1, hrob 114–115


  • poznámky

   Přípisem Zemského úřadu v Brně ze dne 4. 8. 1939 povolena změna jména z rodného Chatrný na Habřina.
   Pro účast v odboji odsouzen stanným soudem v Brně 17. 1. 1942 k předání gestapu a vězněn až do roku 1945 v německých věznicích, mimo jiné v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen.
   Po celý život se zabýval problematikou česko-jugoslávské, speciálně česko-slovinské literární vzájemnosti. O české literatuře publikoval ve slovinských časopisech, o slovinské literatuře naopak v časopisech českých, ze slovinštiny i překládal.
   Nejprve básník, později představitel moravského ruralismu.


  • obrazy

   img10043.jpg


  • pojmenované ulice

   Habřinova (Komín)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Arne Novák
   profesor


  • partneři

   Ludmila Habřinová (Říhová)
   sňatek: 30. 11. 1935, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)


  • rodiče

   Marie Chatrná (Burešová)
   Raimund Chatrný


  • ulice

   Anenská
   bydliště doložené v roce 1935 Tábor
   bydliště v době zatčení Sedlákova
   bydliště do roku 1960


  • osoba na objektech

   R. Habřina
   pamětní deska: Křenová 36/04


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   2. 9. 2010
   Vernisáž výstavy Básníci na ulici 20. 8. 2010
   Verše v brněnských ulicích 7. 3. 1947
   Tryzna Národní bezpečnosti v Brně
   přednesl smuteční projev
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I
   účast na tryzně
   15. 12. 1945
   Zahajovací slavnost XVI. Vánočního stromu republiky v Brně
   řečník na slavnosti


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Do, Menš, mát


Aktualizováno: 20. 06. 2019

Rajmund Habřina. Zdroj: soukromá sbírka.