Arnoštka Barbašová

* 20.5.1899 Vyškov – † po 9.1.1942 Riga (?)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


rodné jméno

Barbašová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

velmi se angažovala v boji proti nastupujícímu fašismu v naší republice


příčina úmrtí

zahynula v koncentračním táboře


bydliště

Brno:
- Palackého (Palackýgasse) 30
- Dlouhá 10
- Zeleného 74


vzdělání

české gymnázium ve Vyškově (27. 6. 1918 maturita),
Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze (filozofie, němčina a francouzština)


zaměstnání

středoškolská profesorka


poznámky

Její rodiče bydleli ve Vyškově, oba byli židovského náboženství a zemřeli na začátku roku 1939. Arnoštka Barbašová kromě vystudovaných jazyků zvládla i angličtinu a částečně italštinu a španělštinu, znalosti francouzštiny si prohlubovala několikerým pobytem ve Francii.
Koncem roku 1924 ustavena suplující profesorkou v Táboře, tam získala v roce 1927 aprobaci. Poté přešla do Plzně, Kremnice a od září 1929 působila na reformním reálném gymnáziu v Ostravě-Přívoze.
Do Brna-Králova Pole přišla k 1. září 1933, od 1. září 1938 přešla na reálné gymnázium v Brně-Žabovřeskách. V únoru 1939 musela napsat prohlášení, že oba rodiče byli židovského náboženství, po okupaci ČSR byla 18. dubna 1939 poslána na okamžitou dovolenou. Dne 24. dubna si na nátlak podala žádost o penzionování a k 30. červnu 1939 byla přeložena ve věku 40 let na trvalý odpočinek.
Pokusy (legální i ilegální) o odchod do zahraničí se jí nezdařily, jako židovce jí byly sníženy potravinové příděly a byla takřka vyloučena z lékařské péče (přitom od 28 let trpěla těžkou cukrovkou, z toho důvodu měla dokonce snížený učební úvazek na 17 hodin týdně).
Z Brna do Terezína byla transportována 2. prosince 1941 (transport číslo H/G-79), z Terezína 9. ledna 1942 pod číslem 023 "na východ", údajně do koncentračního tábora v Rize (místo a datum úmrtí neznáme).

Profesorka Barbašová byla velmi uzavřená, žila sama, těžko navazovala bližší vztahy, její zdravotní stav nebyl dobrý - přesto velmi brzy rozpoznala nebezpečí fašismu a angažovala se v boji za upevnění protifašistického mínění naší veřejnosti a odhalování fašistických tendencí. V královopolském gymnáziu byl na jaře 1938 rozšiřován fašizující časopis, vydávaný Hnutím za nové Československo, malá část tehdejšího profesorského sboru zaujala k viníkům tolerantní postoj při vyšetřování i potrestání. Zásluhou profesorů Barbašové a Horníčka a části studentů se podařilo propagátora fašismu odhalit - tato událost byla dokonce publikována v Rovnosti v článku "Cagoulardi na královopolském gymnasiu" (Cagoulardy se nazývali tehdejší francouzští fašisté).

Životopis "In memoriam prof. Arnošty (Arnoštky) Barbašové" včetně fotografie předal do sbírek Muzea města Brna Dušan Richter z Brna-Králova Pole, někdejší žák tamního gymnázia, děkujeme.
V databázi www.holocaust.cz jsou tyto údaje: transport G-79 dne 2. 12. 1941 z Brna do Terezína. Transport O-23 dne 9. 1. 1942 Terezín–Riga. Zahynula.
osoby

Pavel Reiss
její žák na gymnáziu v Brně-Králově Poli; stejný transport, označení G, z Brna do Terezína 2. 12. 1941


ulice

osoba na objektech

oběti druhé světové války
pamětní deska: Slovanské náměstí 7/01


události

2. 12. 1941
Transport židovských občanů z Brna s označením "G"
v transportu měla číslo 79


Menš


Aktualizováno: 09. 06. 2021