Internetová encyklopedie dějin Brna

Felix Bass

  Felix Bass


  • * 23.5.1922 Brno – † po 13.6.1942


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   výborný student, jeho snem bylo vystudovat medicínu a zařídit si lékařskou praxi s dobrým technickým vybavením

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno, Smetanova 43


  • vzdělání

   Reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
   od školního roku 1940/1941 pak Spolkové židovské reformní reálné gymnázium v Brně, Hybešova 43, kde maturoval roku 1941


  • zaměstnání

   horník v oslavanských dolech do 8. 4. 1942


  • poznámky

   Otec Julius Bass byl obchodníkem kůžemi v Brně-Králově Poli. Zemřel v roce 1936, obchod poté vedla do roku 1939 jeho manželka Štěpánka, rozená Goldflammová.
   Syn Felix byl spíše plachý, při studiu velmi zodpovědný, ochotně pomáhal spolužákům. Nevynikal sice v tělocviku, ale rád hrál tenis a často jezdil na výlety na kole.
   Po maturitě pracoval jako horník až do 8. dubna 1942, kdy byla celá rodina Bassova transportována do Terezína, Felix v transportu Ai pod číslem 342, jeho bratr Stanislav pod číslem 343. V Terezíně byli oba bratři 13. června 1942 zařazeni do transportu AAi pod čísly 882 a 883 a odesláni "na východ", datum a místo úmrtí neznáme. Felix snad zemřel v roce 1942 v Lublinu. Jeho matka pocházela z početné rodiny (šest bratrů a dvě sestry), jeden ze strýců byl lékařem a vzbudil ve Felixovi zájem o medicínu, z jejích bratrů se pět zachránilo: čtyři byli zatčeni již v roce 1939, vězněni v Brně na Špilberku a na podzim 1939 transportováni do Niska nad Sanem.
   Po rozpuštění tábora v Nisku se jim podařilo přejít do SSSR, byli internováni a vstoupili později do československého armádního sboru, se kterým se bojovou cestou vrátili do osvobozené republiky. Pátý bratr se nedostavil do transportu a po celou dobu okupace se ukrýval v okolí Brna, oni jediní přežili z celé rodiny Bassových a Goldflammových.

   Životopis Felixe a Stanislava Bassových zpracoval Ing. Jan Schwarz z Brna, do Muzea města Brna předal i s fotografií Dušan Richter z Brna-Králova Pole, oba byli studenti královopolského gymnázia, Ing. Schwarz byl kamarádem Felixe Basse, děkujeme.

   V databázi www.holocaust.cz jsou následující údaje: transport Ai-342 (8. 4. 1942 Brno–Terezín). Transport AAi-862 (13. 6. 1942 Terezín–neznámé místo). Zahynul.


  • obrazy

   img1714.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Pretzner
   spolužáci na gymnáziu v Brně-Králově Poli; společně v trasportu Ai z Brna do Terezína 8. 4. 1942 Karel Steiner
   spolužáci na gymnáziu v Brně-Králově Poli; společně v transportu Ai z Brna do Terezína 8. 4. 1942


  • rodiče

   Julius Bass
   Stefanie Bass (Goldflamm)


  • sourozenci

   Stanislav Bass


  • ulice

   Smetanagasse - Smetanova
   bydliště (dnes Berkova)


  • školy

   Spolkové židovské reformní reálné gymnázium, Brno
   student Reformní reálné gymnázium, Brno-Královo Pole
   student


  • osoba na objektech

   oběti druhé světové války
   pamětní deska: Slovanské náměstí 7/01


  • události

   8. 4. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Ai"
   v transportu měl číslo 342


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 07. 04. 2013

Felix Bass. MuMB - sbírky, inv. č. 154 595.