Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanislav Bass

  Stanislav Bass


  • * 9.4.1926 Brno – † po 13.6.1942


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a žáci reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli; holocaust


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno, Smetanova 43


  • vzdělání

   Reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
   od školního roku 1940/1941 Spolkové židovské reformní reálné gymnázium, Hybešova ulice č. 43


  • zaměstnání

   student


  • poznámky

   Mladší bratr Felixe Basse, s nímž sdílel všechny životní osudy: studium, transport do Terezína 8. dubna 1942 (Ai, číslo 343), 13. června 1942 převezeni v transportu AAi (číslo 883) "na východ", kde snad v roce 1942 zahynul v Lublinu.
   Životopis Felixe a Stanislava Bassových zpracoval Ing. Jan Schwarz, do sbírek Muzea města Brna předal i s fotografií Dušan Richter z Brna-Králova Pole, děkujeme.

   V databázi www.holocaust.cz jsou následující údaje: transport Ai-343 (8. 4. 1942 Brno–Terezín), transport AAi-863 (13. 6. 1942 Terezín–neznámé místo). Zahynul.


  • obrazy

   img1713.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Pretzner
   spolužáci na gymnáziu v Brně-Králově Poli; spolu v transportu Ai z Brna do Terezína 8. 4. 1942 Karel Steiner
   spolužáci na gymnáziu v Brně-Králově Poli; spolu v transportu Ai z Brna do Terezína 8. 4. 1942


  • rodiče

   Julius Bass
   Stefanie Bass (Goldflamm)


  • sourozenci

   Felix Bass


  • ulice

   Smetanagasse - Smetanova
   bydliště (dnes Berkova)


  • školy

   Spolkové židovské reformní reálné gymnázium, Brno
   student Reformní reálné gymnázium, Brno-Královo Pole
   student


  • osoba na objektech

   oběti druhé světové války
   pamětní deska: Slovanské náměstí 7/01


  • události

   8. 4. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Ai"
   v transportu měl číslo 343


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2019

Stanislav Bass. MuMB - sbírky , inv. č. 154 596.