Marie Loos

* 22.1.1833 Jihlava (okres Jihlava) – † 2.10.1921 Vranov nad Dyjí (okres Znojmo)


majitelka kamenické firmy
partner osobnosti: Adolf Loos
matka osobnosti: Adolf Loos


rodné jméno

Hertl


bydliště

Jihlava čp. 16 (rodný dům),
Břeclav čp. 1 (doloženo v roce 1870),
Brno, Friedhofgasse 22 (po sňatku, dnes Kounicova),
Vranov u Znojma (dnes Vranov nad Dyjí, místo úmrtí)


zaměstnání

po nečekané smrti manžela vedla firmu pod názvem „Adolf Loos-Witwe“


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 31, hrob č. 93–95 (dnes neexistuje)


poznámky

Po náhlé smrti manžela se dostala do složité situace. Spolupracovník a společník firmy Tomola sice veřejně v tisku deklaroval další spolupráci i s vdovou, ale brzy se osamostatnil a stal se jejím velkým konkurentem. Své zaměstnavatelce po odborné stránce pomohli zaměstnanci, kamenický mistr Halam a obchodní vedoucí Schnierer. V rodinných záležitostech se stal její oporou bratr Karl.

V sobotu 9. 2. 1895 majitelka firmy Marie Loos uspořádala slavnost k pětadvacetiletému působení Jindřicha Halama ve firmě, o které referovaly i noviny Moravská orlice. Jubilantovi se dostalo srdečného blahopřání a poděkování za dlouholeté svědomité řízení firmy, obdržel darem stříbrný pokál (pohár ve tvaru kalicha s víkem). Večer se pak v krásně upraveném pracovním sále konala slavnostní hostina zakončená i tancem. Halam ve funkci pokračoval i nadále, doložen byl jako dílovedoucí ještě v roce 1910.osoby

Jindřich Halam
J. Halam pracoval jako kameník a dílovedoucí u M. Loosové Anton Schnierer
A. Schnierer vedl obchodní záležitosti M. Loos Johann Eduard Tomola
J. E. Tomola původně slíbil M. Loosové spolupráci, brzy se stal jejím velkým konkurentem


partneři

Adolf Loos
sňatek: 2. 2. 1870, Břeclav
sourozenci

osoba na objektech

firmy provádějící stavbu
pamětní deska: Husova 14/04
řídila firmu po smrti manžela pod označením „Adolf Loos Witwe“


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Kal, Menš


Aktualizováno: 06. 04. 2021