Svatopluk Beseda

* 22.6.1923 Brno – † 7.5.1945 Velké Meziříčí


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Zanechal na 300 básní, které začal psát jako student, v nichž se projevila jeho zádumčivost a přemýšlivost.
Po zatčení se při výsleších choval statečně, dokonce jednomu mladému spoluvězni dal svůj studentský průkaz a ten byl jako náhodný přítomný propuštěn.


příčina úmrtí

popraven při národním povstání


bydliště

vzdělání

obecná škola na Kotlářské ulici v Brně, později na Slovanském náměstí v Brně-Králově Poli,
reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli (1942 maturita)


vyznamenání a pocty

Junácký kříž 1939–1945 Zlatého stupně in memoriam,
Odznak československého partyzána in memoriam


jiné pocty

Besedovo jméno je uvedeno na pomníku padlých, popravených a umučených lesníků v době naší nesvobody za německé okupace 1939 až 1945 (pomník odhalen 26. 10. 1946 péčí Vysoké školy zemědělské v Brně v lesích u Adamova),
jeho jméno je rovněž uvedeno na pomníku obětí druhé světové války na náměstí ve Velkém Meziříčí


zaměstnání

praktikant u lesní správy ve Velkém Meziříčí (hájenky ve Zhoři a v Netíně)


odborné a zájmové organizace

Skaut (skautská přezdívka Hasan)


poznámky

První ze tří dětí JUDr. Jana Besedy, úředníka ředitelství pošt, a MUDr. Ludmily Besedové-Česnekové, odborné dětské lékařky.
Již v obecné škole se projevoval nedětsky vážně, což zřejmě způsobilo vyžadování téměř vojenské kázně otcem.
Na doporučení učitele vstoupila matka se všemi dětmi do Skautu, kde zůstali až do zrušení organizace za protektorátu. Poté Hasan (Svatoplukova přezdívka) spolu s dalšími spolužáky a přáteli trampovali sami, nejčastěji v lesích kolem brněnské přehrady a Veverské Bítýšky.
Za protektorátu se změnil podstatně jeho vztah ke škole a negativní postoj trval až do maturity, kterou vykonal prakticky v den operace po lehké narkóze (odklad odmítl).
Aby se vyhnul nuceným pracím, sehnal mu otec místo lesního praktikanta. Svatopluk chtěl ostatně po válce studovat lesnickou fakultu.
Na Velkomeziříčsku se zapojil do partyzánského oddílu Tau pod vedením štábního kapitána Miroslava Vetišky. Na počátku května 1945 partyzáni spolu s revolučními silami vytvořili Revoluční národní výbor, zajali posádku německé armády a četnictva a převzali správu Velkého Meziříčí.
V noci ze 6. na 7. května 1945 ustupující jednotka 6. německé pancéřové divize ovládla město, zajala členy Revolučního národního výboru a jejich spolupracovníky, kteří byli na radnici.
Druhý den probíhaly kruté výslechy, které prováděli příslušníci brněnského gestapa, také prchající přes město. Odpoledne 7. května bylo 55 odbojářů ve třech skupinách popraveno zastřelením u řeky Balinky, všichni byli naházeni do řeky. Předseda revolučního národního výboru Jindřich Nováček byl oběšen na velkomeziříčském náměstí.
Údaje o Svatopluku Besedovi shromáždil a do Muzea města Brna předal Dušan Richter z Brna, děkujeme.

Besedovi bydleli v Králově Poli na Palackého ulici od roku cca 1930, kdy koupili dům (památkově chráněná Vila Marie) popisné číslo 248 (orientační tehdy 16, dnes 73). Tam bydleli (a paní doktorka zde měla ordinaci) ještě v 50. letech, kdy jim byla vila ovšem vyvlastněna. Po roce 1990 byla v restituci vrácena jejich dědicům, polovina konkrétně jejich dceři Ludmile, provdané Marvanové (PhDr. Ludmila Marvanová).

(Údaje k rodině Besedově laskavě doplnil 23. 6. 2010 pan Ladislav Bartoš, děkujeme.
Dne 27. 1. 2013 doplnil informace o činnosti Svatopluka Besedy jako trampského textaře a skladatele Ing. Petr Náhlík. Upozornil nás i na webovou stránku: http://www.trampnet.sk/hudba/vavasatch/vavasatch.htm, kde lze najít podrobnosti. Děkujeme.)
osoby

Rudolf Brom
společně popraveni Karel Pánek
společně popraveni
ulice

Palackého třída
bydliště (tehdy orientační číslo 16)


osoba na objektech

oběti druhé světové války
pamětní deska: Slovanské náměstí 7/01


stavby

Vila Marie
Palackého třída 73/258
syn majitelů, účastník domácího odboje, popravený ve Velkém Meziříčí


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 08. 04. 2020