prof. PhDr. Ludvík Kundera

* 17.8.1891 Brno-Královo Pole – † 12.5.1971 Brno


muzikolog, pianista, hudební pedagog a publicista; první rektor JAMU; sbormistr; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


nej...

Brno: první rektor JAMU


zajímavé okolnosti

V ruských legiích založil a řídil legionářský orchestr. Janáčkův žák, interpret jeho skladeb. Jako koncertní pianista vystupoval v řadě evropských měst (např. Paříž, Moskva).vzdělání

1909–1913 Filozofická fakulta v Praze (1925 titul PhDr. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně)


vyznamenání a pocty

Řád práce (18. 2. 1958)


jiné pocty

zasloužilý umělec


dílo

zobrazit


zaměstnání

pedagog, profesor státní konzervatoře v Brně pro vyšší hru klavírní,
JAMU v Brně (v letech 1948–1961 rektor)


odborné a zájmové organizace

ředitel státní zkušební komise pro učitele hudby na středních školách a učitelských ústavech,
Klub moravských skladatelů (jednatel),
Svaz československých skladatelů (první předseda brněnské odbočky),
Sekce koncertních umělců,
pěvecký sbor Lumír (v letech 1921–1928 vedoucí)


hrob

Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 1 u zdi, hrob č. 101–102


poznámky

Domovská obec: Královo Pole, okr. Brno.
V rakousko-uherské armádě podporučík 8. pěšího pluku.
Zajat: 21. 5. 1915, Klimonbosa. Přihlášení do legií: 1. 8. 1916, Kyjev. Do čs. legie v Rusku zařazen 13. 1. 1918, osvětový odbor, vojín. Konec v legiích 18. 2. 1921, poslední útvar: osvětový odbor, poslední hodnost: kapitán. Demobilizován. Kapitán v záloze 43. pěšího pluku v Brně (doloženo v roce 1928). Datum narození ověřeno v matrice, na úmrtním oznámení je datum úmrtí 13. 5. 1971 (-Menš).pojmenované ulice


osoby

Jiří Doležel
student Jiří Hudec
student Bruno Hyčka
přítel, společně koncertovali Leoš Janáček
profesor Karel Jandera
student
další osoby (8)...


partneři

Milada Kunderová (Janošíková)
sňatek: 16. 6. 1928, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
rodný dům (dnes Palackého třída) Purkyňova
bydliště v letech 1930–1971


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


události

8. 5. 1948
Slavnostní otevření Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
jako pověřený děkan zahájil slavnost
12. 9. 1947
Zřízení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
druhý děkan hudební fakulty od 1. 3. 1948
1864
Založení pěveckého sdružení Lumír
umělecký vedoucí


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 14. 11. 2022