Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Čech

  Karel Čech


  • * 21.10.1920 Brno-Královo Pole – † 9.4.1945 Springe u Hannoveru


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a žáci reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • příčina úmrtí

   následky zranění


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Purkyňova 86


  • vzdělání

   vojenské reformní reálné gymnázium v Moravské Třebové,
   maturoval na reformním reálném gymnáziu v Brně-Králově Poli v červnu 1940

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno také na pamětní desce na nádraží v Sokolnicích


  • zaměstnání

   železnice (Brno, Sokolnice)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Brno-Královo Pole


  • hrob

   Springe u Hannoveru


  • poznámky

   Původně navštěvoval vojenské reformní reálné gymnázium v Moravské Třebové, prodělal vojenský výcvik a jako septimán se v září 1938 účastnil obrany republiky.
   Po Mnichovu a evakuaci Moravské Třebové byli studenti přesunuti do Hranic na Moravě, po okupaci v březnu 1939 nacisté činnost vojenského gymnázia zakázali. Karel Čech dokončil školu v Brně-Králově Poli, kam přišel do oktávy ve školním roce 1939/1940.
   Jako absolvent střední školy prošel několika místy, nakonec zakotvil u železnice. Dostal se i do dopravního kurzu, v září 1943 složil zkoušky, ale současně byl totálně nasazen s mnoha kamarády do železniční stanice Springy u Hannoveru.
   Již v protektorátu se podílel na kolportování letáků, přípravě sabotáží na železnici, ale jeho protifašistický boj vyvrcholil v Německu. Navázal kontakty se sovětskými válečnými zajatci z nedalekého tábora, kterým pomáhal potravinami, léky a jinými potřebami. Když zjistil, že část zajatců má být fyzicky likvidována, připravoval jejich útěk a úkryt.
   Na poslední krátké dovolené na vánoce 1944 odmítl pomoc přátel v Brně na vlastní ukrytí.
   Dne 5. ledna 1945 se vrátil do Německa s vědomím, že musí pomoci svým sovětským kamarádům. Sovětským zajatcům se podařilo 29. března 1945 uprchnout a ukrýt se, Karel Čech jim i nadále přinášel denně zprávy a zásoby. Při návratu v noci z 8. na 9. dubna 1945 byl v lese střelen do zad německým záškodníkem. Stačil ještě vlastní krví napsat do zápisníku, že jej střelil Němec a poté omdlel. Byl nalezen až příští den ráno, přes ošetření v americké vojenské nemocnici zemřel, protože ztráta krve byla příliš velká. Pohřben byl na hřbitově ve Springe.
   Co znamenala jeho pomoc sovětským zajatcům, to se dověděla jeho sestra v roce 1976, kdy po velmi složitém dlouholetém pátrání jeden z bývalých zajatců našel sestru Karla Čecha a napsal jí dopis.
   (Údaje o Karlu Čechovi shromáždil a do Muzea města Brna předal Dušan Richter z Brna. Brožura "Bratřím, ..." uvádí datum zastřelení 9. 5. 1945.)


  • obrazy

   img1735.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Purkyňova
   bydliště


  • osoba na objektech

   oběti druhé světové války
   pamětní deska: Slovanské náměstí 7/01


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 05. 04. 2020

Karel Čech. MuMB - sbírky, inv. č. 154612.