Karel Čech

* 21.10.1920 Brno-Královo Pole – † 9.4.1945 Springe u Hannoveru


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a žáci reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


příčina úmrtí

následky zranění


bydliště

Brno-Královo Pole, Purkyňova 86


vzdělání

vojenské reformní reálné gymnázium v Moravské Třebové,
maturoval na reformním reálném gymnáziu v Brně-Králově Poli v červnu 1940


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno také na pamětní desce na nádraží v Sokolnicích


zaměstnání

železnice (Brno, Sokolnice)


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno-Královo Pole


hrob

Springe u Hannoveru


poznámky

Původně navštěvoval vojenské reformní reálné gymnázium v Moravské Třebové, prodělal vojenský výcvik a jako septimán se v září 1938 účastnil obrany republiky.
Po Mnichovu a evakuaci Moravské Třebové byli studenti přesunuti do Hranic na Moravě, po okupaci v březnu 1939 nacisté činnost vojenského gymnázia zakázali. Karel Čech dokončil školu v Brně-Králově Poli, kam přišel do oktávy ve školním roce 1939/1940.
Jako absolvent střední školy prošel několika místy, nakonec zakotvil u železnice. Dostal se i do dopravního kurzu, v září 1943 složil zkoušky, ale současně byl totálně nasazen s mnoha kamarády do železniční stanice Springy u Hannoveru.
Již v protektorátu se podílel na kolportování letáků, přípravě sabotáží na železnici, ale jeho protifašistický boj vyvrcholil v Německu. Navázal kontakty se sovětskými válečnými zajatci z nedalekého tábora, kterým pomáhal potravinami, léky a jinými potřebami. Když zjistil, že část zajatců má být fyzicky likvidována, připravoval jejich útěk a úkryt.
Na poslední krátké dovolené na vánoce 1944 odmítl pomoc přátel v Brně na vlastní ukrytí.
Dne 5. ledna 1945 se vrátil do Německa s vědomím, že musí pomoci svým sovětským kamarádům. Sovětským zajatcům se podařilo 29. března 1945 uprchnout a ukrýt se, Karel Čech jim i nadále přinášel denně zprávy a zásoby. Při návratu v noci z 8. na 9. dubna 1945 byl v lese střelen do zad německým záškodníkem. Stačil ještě vlastní krví napsat do zápisníku, že jej střelil Němec a poté omdlel. Byl nalezen až příští den ráno, přes ošetření v americké vojenské nemocnici zemřel, protože ztráta krve byla příliš velká. Pohřben byl na hřbitově ve Springe.
Co znamenala jeho pomoc sovětským zajatcům, to se dověděla jeho sestra v roce 1976, kdy po velmi složitém dlouholetém pátrání jeden z bývalých zajatců našel sestru Karla Čecha a napsal jí dopis.
(Údaje o Karlu Čechovi shromáždil a do Muzea města Brna předal Dušan Richter z Brna. Brožura "Bratřím, ..." uvádí datum zastřelení 9. 5. 1945.)
ulice

Purkyňova
bydliště


osoba na objektech

oběti druhé světové války
pamětní deska: Slovanské náměstí 7/01


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 05. 04. 2020