Internetová encyklopedie dějin Brna

Evžen Hájek

  Evžen Hájek


  • * 29.1.1913 Brno – † 4.5.1943 Frankfurt nad Mohanem


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; armáda


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   urnu s jeho popelem se nepodařilo najít, proto nemohl být pohřben se spolubojovníky 7. září 1967 na Ústředním hřbitově v Brně

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno, Francouzská 36


  • vzdělání

   1. reálka v Brně,
   vojenská akademie v Hranicích


  • zaměstnání

   voják z povolání, poručík útočné vozby pluku 2 ve Vyškově


  • poznámky

   Po likvidaci československé armády byl dekretem ministerstva školství a národní osvěty jmenován učitelem průmyslových škol, s určením místa působiště v automobilové škole v Tišnově od 1. 12. 1939. Dekret s číslem 150304/39/11 byl datován v Praze 27. 11. 1939, Hájek však pro uvěznění místo nenastoupil - stejné ministerstvo jej výnosem čj. 135816/40-11/2 ze 17. 10. 1940 z funkce suspendovalo.
   Do odboje se zapojil v odbojové organizaci Obrana národa, kde pracoval i jeho velitel u pluku útočné vozby 2 Josef Morávek. Hájek měl být (poválečné písemné svědectví matky) určen jako velitel úseku Brno-východ s ulicemi Cejl, Bratislavská, Francouzská až po Koliště, měl organizovat odbojové hnutí mezi sokolstvem (Sokol Brno II) a orelstvem (Orel na Ponávce).

   Gestapem zatčen 14. 12. 1939 v bytě matky, kde bydlel. Vězněn v Brně na Špilberku, v Sušilových a Kounicových kolejích, odkud byl v červnu 1940 převezen do Vratislavi, v srpnu 1942 do Dietzu a odtud do Frankfurtu nad Mohanem. Zdejším Volksgerichtem odsouzen 26. 10. 1942 pro chování k nepřátelské Říši a přípravu velezrady k smrti a ztrátě všech občanských práv a majetku.
   O vykonání trestu se matka dověděla ze soukromého dopisu duchovního věznice, poprava byla také oznámena na vylepených plakátech.


  • obrazy

   img0043.jpg


  • pojmenované ulice

   Hájkova (Líšeň)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Marie Hájková


  • sourozenci

   Oldřich Hájek


  • ulice

   Francouzská (Französische Strasse)
   bydliště


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 01. 2020

Evžen Hájek. MuMB - sbírky, inv. č. 150 296.