Vladimír Krychtálek

* 27.1.1903 Brno – † 22.4.1947 Praha-Pankrác


novinář, za nacistické okupace patřil ke skupině kolaborantských novinářů; sportovec - atletika (sprinty)


pseudonym

Vladimír Korda


zajímavé okolnosti

odsouzen pro retribuční trestné činy §§ 3; 7 retribučního dekretu


příčina úmrtí

popravenvzdělání

I. česká státní reálka v Brně (maturoval ve školním roce 1920/1921),
brněnská technika (nedokončil)


dílo

Bolševici, Beneš a my (1941)


zaměstnání

jako mladík pracoval u drah,
pracoval v listech Sport, Večer, Venkov a Lidových novinách (1931–1933)


odborné a zájmové organizace

SK Moravská Slavia (1925–1926), později odešel z Moravské Slavie a založil si vlastní klub


poznámky

Patřil mezi největší kolaborantské novináře v době nacistické okupace, za svou činnost získal také nechvalně proslulé vyznamenání, „Svatováclavskou orlici“ nejvyššího stupně. Hned po okupaci se zařadil do skupiny novinářů, která publikovala články, ve kterých propagovala smíření s novou realitou, zájmy protektorátu budou lépe chráněny ve spolupráce v rámci říše. Účastnil se koncem září 1939 cesty pro „osvědčené novináře“ do poraženého Polska, aby pak ve svých článcích poukazoval na „štěstí“ protektorátu, jehož obyvatelé nemuseli strádat ve válce. Ve své činnosti pokračoval po celou dobu okupace.
Po osvobození bylo podle údajů Komise pro očistu novinářského stavu pro svoji novinářskou činnost za okupace postaveno před MLS 84 osob, z nich 26 před Národní soud. Dalších 34 žurnalistů bylo vyloučeno ze Svazu českých novinářů a 35 osobám bylo na určitou dobu zakázáno vykonávat novinářskou činnost. Vladimír Krychtálek byl souzen Národním soudem a odsouzen k trestu smrti.

ulice

Glockengasse + Josef-Arnold-Gasse (Zvonařka, též Zvonová + Arnoldova, též Josefa Arnolda)
rodný dům (dnes Zvonařka) Dornich + Brněnská
bydliště doložené v roce 1904 (dnes Dornych)


události

15. 6. 1927
3. ročník atletického utkání mezi studenty brněnské Techniky a Masarykovy univerzity
třetí místo v běhu na 100 m a člen vítězné štafety
9. 6. 1926
2. ročník atletického utkání mezi studenty brněnské Techniky a Masarykovy univerzity
první místo v běhu na 100 a člen vítězné štafety
17. 6. 1925
1. ročník atletického utkání mezi studenty brněnské Techniky a Masarykovy univerzity
diskvalifikován pro nepovedený start
29. 9. 1923
Čs. rekord v běhu na 200 m na mítinku v Pisárkách
člen rekordní štafety
14. 5. 1922
Atletické závody o Kaufmannův pohár
účastník závodu

další události (1)...MJ, Menš


Aktualizováno: 17. 04. 2020