Internetová encyklopedie dějin Brna

Cyril Purkyně

  prof. RTDr. et RNDr. h. c. Cyril Purkyně


  • * 27.7.1862 Praha – † 5.4.1937 Praha


  • přírodovědec, geolog a geomorfolog, budovatel a první ředitel Státního geologického ústavu
   dítě osobnosti: Karel Purkyně
   vnuk osobnosti: prof. MUDr. Jan Evangelista Purkyně


  • zajímavé okolnosti

   aktivně spolupracoval s Národním muzeem v Praze; založil archiv hlubinných vrtů a soupis lomů Československa


  • vzdělání

   gymnázium ve Spálené ulici v Praze, po kvartě městská reálka,
   přírodní vědy na české univerzitě v Praze,
   studijní cesta do Norska (1893)

  • čestný doktorát

   České vysoké učení technické v Praze - doktor věd technických (1922),
   Univerzita Karlova v Praze - doktor přírodních věd (1932)


  • dílo

   Zabýval se strukturní a aplikovanou geologií, studiem kvartéru.
   Seznam vědeckých prací z let 1891–1934 uveřejnil R. Kettner v nekrologu Cyril Purkyně (s. 41–50)


  • zaměstnání

   1890–1895 česká technika v Praze (asistent),
   1895–1907 učitelský ústav v Plzni,
   1907–1919 mineralogicko-geologický ústav na české technice v Praze (1908 profesor mineralogie a geologie),
   1919–1934 Státní geologický ústav ČSR

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk,
   Česká akademie věd a umění,
   Česká společnost zeměvědná,
   Národní rada badatelská,
   Československá společnost pro mineralogii a geologii aj. zahraniční společnosti


  • pojmenováno

   pojmenována je po něm řada zkamenělin rostlinného i živočišného původu


  • poznámky

   v roce 1918 vyšla v Českém čtenáři jeho kniha Uhlí a geologie jeho ložisek


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Evangelista Purkyně
   dědeček


  • rodiče

   Karel Purkyně


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 13. 09. 2013