prof. RTDr. et RNDr. h. c. Cyril Purkyně

* 27.7.1862 Praha – † 5.4.1937 Praha


přírodovědec, geolog a geomorfolog, budovatel a první ředitel Státního geologického ústavu
dítě osobnosti: Karel Purkyně
vnuk osobnosti: prof. MUDr. Jan Evangelista Purkyně


zajímavé okolnosti

aktivně spolupracoval s Národním muzeem v Praze; založil archiv hlubinných vrtů a soupis lomů Československa


vzdělání

gymnázium ve Spálené ulici v Praze, po kvartě městská reálka,
přírodní vědy na české univerzitě v Praze,
studijní cesta do Norska (1893)


čestný doktorát

České vysoké učení technické v Praze - doktor věd technických (1922),
Univerzita Karlova v Praze - doktor přírodních věd (1932)


dílo

Zabýval se strukturní a aplikovanou geologií, studiem kvartéru.
Seznam vědeckých prací z let 1891–1934 uveřejnil R. Kettner v nekrologu Cyril Purkyně (s. 41–50)


zaměstnání

1890–1895 česká technika v Praze (asistent),
1895–1907 učitelský ústav v Plzni,
1907–1919 mineralogicko-geologický ústav na české technice v Praze (1908 profesor mineralogie a geologie),
1919–1934 Státní geologický ústav ČSR


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Česká akademie věd a umění,
Česká společnost zeměvědná,
Národní rada badatelská,
Československá společnost pro mineralogii a geologii aj. zahraniční společnosti


pojmenováno

pojmenována je po něm řada zkamenělin rostlinného i živočišného původu


poznámky

v roce 1918 vyšla v Českém čtenáři jeho kniha Uhlí a geologie jeho ložisek


prameny, literatura

osoby

rodiče

Kal


Aktualizováno: 13. 09. 2013