Jan Solnička

* 10.2.1889 Brno-Chrlice – † 30.4.1970 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Brno-Chrlice:
- Blümlova 39
- U dráhy 15


vzdělání

obecná škola


vyznamenání a pocty

Kříž sv. Jiří 4. stupně (7. 5. 1919),
Československá revoluční medaile (17. 6. 1920),
mezispojenecká Československá medaile vítězství


zaměstnání

tkadlec (před válkou),
po návratu z legií berní vykonavatel (od 10. 2. 1925 přeložen ze Slavkova k bernímu úřadu v Brně)


politická orientace

národně socialistická strana


odborné a zájmové organizace

Sokol (1926–1927 náčelník; 1935–1936 místostarosta; 1937, 1938, 1940 a 1941 starosta),
ČSOL Brno-Tuřany (zakládající člen; 1921 první jednatel; 1924, 1925 a 1928 pokladník; 1929 předseda; 1933 místopředseda; 1935 branný referent; 1936, 1945 a 1946 člen výboru; 1937, 1938 a 1948 revizor účtů)


hrob

Kolumbárium Husova sboru v Brně-Tuřanech


poznámky

Domovská obec: Rosenberk, okr. Brno. Osobní číslo 26 239.
Odveden v roce 1912 a první světová válka jej zastihla v činné službě v rakousko-uherské armádě u 8. pěšího pluku v Brně. Odjel na východní frontu a byl zajat 21. 5. 1915 Klementov. Dva roky prožil v zajateckém táboře Darnica u Kyjova. Pracoval v ústavu „Kolonija duševno bolnych“, což bylo sanatorium duševně chorých v Poltavě. Do legií se přihlásil 26. 6. 1917 v Borispolu. Do čs. legie v Rusku zařazen 27. 6. 1917, 6. střelecký pluk (9. rota), četař.
V březnu 1918 pomáhal udržet železniční uzel Bachmač v boji s německou armádou, od 6. 6. 1918 do 15. 1. 1919 se účastnil bojů s bolševiky na rozlehlém západním bojišti. Před evakuací byl příslušníkem 1. roty československé vojenské posádky ve Vladivostoku. Z přístavu odjel 27. 4. 1920 lodí President Grant (23. transport). Poslední útvar: 6. střelecký pluk, poslední hodnost: šikovatel (povýšen 17. 9. 1919 s platností od 1. 9. 1919). Demobilizován 1. 10. 1920 v Brně a stal se záložníkem 10. pěšího pluku.
V databázi www.vuapraha.cz je datum narození: 8. 2. 1889.



partneři

Kristýna Solničková (Šiková)
sňatek: 3. 2. 1922 Brno; církevní sňatek 26. 2. 1922 Brno-Tuřany





ulice

Blümlova
rodiště (tehdy Rosenberk čp. 6) U dráhy
bydliště (tehdy Rosenberk čp. 48)


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 07. 02. 2020