Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Bořil

  Antonín Bořil


  • * 19.1.1895 Týnec nad Labem, okr. Kolín – † 22.9.1964 Brno


  • válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Již před první světovou válkou uměl plavat, řídit auto, byl výborným střelcem. Kromě mateřského jazyka uměl anglicky, znal výborně i němčinu.


  • bydliště

   Cleveland, Ohio v USA,
   Hodonín,
   Brno-Tuřany, Karkulínova 14


  • vzdělání

   reálné gymnázium (3 roky) a obchodní škola (2 roky) v Kolíně, studium ukončil v roce 1911


  • zaměstnání

   státní úředník (před 1. světovou válkou),
   Zemský úřad pro sociální péči v Brně,
   úředník v JZD Brno-Tuřany

  • odborné a zájmové organizace

   ČSOL Brno-Tuřany (člen výboru, sociální, osvětový a branný referent),
   Okresní výbor brannosti lidu (předseda)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, rozptylová loučka


  • poznámky

   Před blížící se válkou a povinností narukovat do rakousko-uherské armády emigroval do Spojených států amerických, usadil se v Clevelandu ve státě Ohio.
   Do americké armády vstoupil 16. 8. 1917 a půlroční službu skončil 24. 2. 1918. Dne 19. 6. 1918 se přihlásil k čs. legiím a již 3. 7. 1918 nastoupil cestu vlakem z Clevelandu do New Yorku. Zde se hlásil u Československého výboru Československé národní rady, v jejímž sběrném středisku pobýval od 5. do 16. 7. 1918.
   Z New Yorku dne 17. 7. 1918 odplul lodí Lorraine a 26. 7. 1918 přijel do Francie. Do čs. legie ve Francii zařazen 28. 7. 1918, 23. střelecký pluk. Od 1. 9. do 19. 10. 1918 absolvoval střelecký kurz v Poiters. K bojové jednotce nebyl přidělen, pracoval u štábu jako kancelářský pomocník.
   V rámci umožněné repatriace odjel 4. 1. 1919 z Francie do Československa, kam přijel 16. 1. 1919. Na desátníka povýšen 18. 3. 1919, na četaře 10. 8. 1919. Demobilizoval 29. 12. 1921 v Mladé Boleslavi.
   Po sňatku v roce 1921 žil s manželkou v Hodoníně, kde pracoval jako úředník sociální péče. Po přeložení do Brna žil v Tuřanech, kde byl aktivně činný v místní organizaci ČSOL.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Žofie Bořilová (Staňková)
   sňatek: 8. 9. 1921, kostel sv. Jakuba v Uherském Hradišti


  • rodiče

   Antonín Bořil
   Kateřina Bořilová (Novotná)


  • ulice

   Karkulínova
   bydliště (tehdy ulice Dra Svobody)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   6. 9. 1936
   Odhalení pamětní desky Ludvíka Krejčího
   účastník odhalení desky


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 21. 09. 2014