Armádní generál Zdeněk Novák

* 2.4.1891 Paskov, okr. Místek – † 23.10.1988 Zadní Třebáň


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; perzekuce po roce 1948


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Paskov, okr. Místek,
Brno, Hroznová 10 (1948)


zaměstnání

voják z povolání (armádní generál)


odborné a zájmové organizace

Svaz bojovníků za svobodu


poznámky

V rakousko-uherské armádě nadporučík 36. pluku polního dělostřelectva. Za první světové války bojoval na srbské a ruské frontě. Zajat: 4. 6. 1916, Okna, Bukovina. Přihlášení do legií: 13. 12. 1916, Bolchov. Do čs. legie v Rusku zařazen 8. 9. 1917, 2. dělostřelecká divize, major. Konec v legiích neuveden, poslední útvar: 3. střelecká divize, poslední hodnost: podplukovník.
V legiích zastával různé velitelské funkce (od září 1917 zástupce velitele baterie, od ledna 1918 velitel baterie, od prosince 1918 velitel 2. dělostřelecké brigády, v dubnu 1919 velitel dělostřelectva 3. střelecké divize, od května 1919 zároveň velitel 3. dělostřeleckého pluku). Na jaře 1920 československý vojenský zástupce při jednáních se sovětskými a s japonskými komisemi.
Po návratu do vlasti pokračoval ve službě v československé armádě (1920–1921 velitel 11. dělostřeleckého pluku, 1921–1928 velitel 11. dělostřelecké brigády, 1928–1936 velitel 8. dělostřelecké brigády, 1936–1937 velitel dělostřelectva 4. sboru, 1937–1938 velitel dělostřelectva ZVV Brno.
V březnu 1939 se zapojil do protinacistického odboje v odbojové organizaci Obrana národa, nejdříve do konce března 1939 v Brně, poté od 1. 4. 1939 v Praze. Na jaře 1944 se Zdeněk Novák v Praze dostal do kontaktu s konfidentem brněnského gestapa Viktorem Ryšánkem, který byl také spojkou mezi generálem Lužou a Zdeňkem Novákem. V květnu1944 Ryšánek vyzval generála Nováka, aby přijel do Brna. Mezitím však byl Ryšánek 20. 5. 1944 odhalen jako konfident, generál Luža Nováka varoval, ale ten se nacházel v Beskydech, takže se o úloze Viktora Ryšánka nedověděl. Přijel do Brna, kde jej očekával Karel Paprskář, u něhož přespal, a druhý den marně čekal Novák na generála Lužu. Zdeněk Novák odjel do Prahy a tam byl o několik dní později zatčen pražským gestapem v souvislosti s rozbíjením sítě této organizace. Na jeho zatčení neměl konfident Ryšánek podíl. Zdeněk Novák byl vězněn na Pankráci.
Po osvobození se v letech 1945–1950 stal velitelem 3. oblasti, v roce 1950 velitelem 2. okruhu. V období 1950–1956 byl vězněn.
Po osvobození ČSR zpracoval studii o odboji s názvem „Obrana národa“.ulice

Hroznová
bydliště doložené v roce 1948


události

25. 9. 1948
Ustavující schůze krajského výboru Svazu bojovníků za svobodu
předseda Svazu
28. 10. 1947
Oslava 29. výročí vzniku Československa
účastník slavnosti
1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově
přednesl projev
25. 10. 1946
Odhalení pomníku zaměstnanců Zbrojovky
vykonal přehlídku čestné roty


Menš, Kopin


Aktualizováno: 02. 02. 2020