prof. RNDr. Oto Obůrka, CSc.

* 30.4.1909 Husovice – † 28.12.1982 Brno


zakladatel a první ředitel brněnské hvězdárny, vysokoškolský profesor


nej...

Brno: první ředitel brněnské hvězdárny


bydliště

Brno, Dolnopolní 75


vzdělání

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (1938 titul RNDr.)


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile VUT v Brně,
Za vynikající práci


dílo

Pod jeho vedením se začala rozvíjet čilá astronomická práce. Když byla v roce 1959 dokončena další stavba (planetárium) stala se brzy hvězdárna centrem školní výuky astronomie i popularizace astronomických poznatků mezi nejširší veřejností nejen v Brně, ale i v celém regionu jižní Moravy.

V oblasti výzkumu se Oto Obůrka věnoval pozorování proměnných hvězd a sledování meteorů. Pro obě oblasti výzkumu získal řadu zanícených spolupracovníků, mnozí z nich se později stali profesionálními astronomy.
Věnoval se i přednáškové činnosti, publikoval v odborných časopisech a také propagoval práci československých astronomů v zahraničí.


zaměstnání

Magistrát města Brna, kulturní referát - přednosta,
gymnázium ve Vyškově,
První vyšší průmyslová škola strojnická v Brně,
Vysoké učení technické v Brně - profesor deskriptivní geometrie,
brněnská hvězdárna (v letech 1954–1976 byl jejím ředitelem)


odborné a zájmové organizace

Mezinárodní unie astronomů amatérů (viceprezident),
Československá astronomická společnost,
členem redakční rady časopisu Říše hvězd,
předseda Poradního sboru pro lidové hvězdárny při ministerstvu kultury, kde jako poradce vypracoval základní studii o úkolech a rozvoji našich hvězdáren,
Společnosti pro vybudování lidové hvězdárny v Brně


pojmenováno

planetka č. 15870 nazvaná Obůrka


poznámky

V roce 1946 zakládající člen a poté místopředseda Společnosti pro vybudování lidové hvězdárny v Brně. Úsilí této Společnosti vyústilo stavbou dvou kamenných pozorovatelen s otočnými kopulemi na vrcholku Kraví hory. Severní kopule byla určena pro práci Masarykovy university, jižní kopule se stala Oblastní lidovou hvězdárnou.partneři

Růžena Obůrková (Ráčková)
sňatek: 5. 8. 1933 v Brně

ulice

Dolnopolní
bydliště


osoba na objektech

Osobnosti brněnské hvězdárny
pamětní deska: Kraví hora 2/04
první ředitel brněnské hvězdárny


události

30. 8. 1959
Slavnostní otevření planetária
ředitel hvězdárny
16. 10. 1954
Otevření Oblastní lidové hvězdárny v Brně
první ředitel hvězdárny


MJ, blat


Aktualizováno: 03. 04. 2018