Internetová encyklopedie dějin Brna

Oto Obůrka

  prof. RNDr. Oto Obůrka, CSc.


  • * 30.4.1909 Husovice – † 28.12.1982 Brno


  • zakladatel a první ředitel brněnské hvězdárny, vysokoškolský profesor


  • nej...

   Brno: první ředitel brněnské hvězdárny


  • bydliště

   Brno, Dolnopolní 75


  • vzdělání

   Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (1938 titul RNDr.)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá medaile VUT v Brně,
   Za vynikající práci


  • dílo

   Pod jeho vedením se začala rozvíjet čilá astronomická práce. Když byla v roce 1959 dokončena další stavba (planetárium) stala se brzy hvězdárna centrem školní výuky astronomie i popularizace astronomických poznatků mezi nejširší veřejností nejen v Brně, ale i v celém regionu jižní Moravy.

   V oblasti výzkumu se Oto Obůrka věnoval pozorování proměnných hvězd a sledování meteorů. Pro obě oblasti výzkumu získal řadu zanícených spolupracovníků, mnozí z nich se později stali profesionálními astronomy.
   Věnoval se i přednáškové činnosti, publikoval v odborných časopisech a také propagoval práci československých astronomů v zahraničí.


  • zaměstnání

   Magistrát města Brna, kulturní referát - přednosta,
   gymnázium ve Vyškově,
   První vyšší průmyslová škola strojnická v Brně,
   Vysoké učení technické v Brně - profesor deskriptivní geometrie,
   brněnská hvězdárna (v letech 1954–1976 byl jejím ředitelem)

  • odborné a zájmové organizace

   Mezinárodní unie astronomů amatérů (viceprezident),
   Československá astronomická společnost,
   členem redakční rady časopisu Říše hvězd,
   předseda Poradního sboru pro lidové hvězdárny při ministerstvu kultury, kde jako poradce vypracoval základní studii o úkolech a rozvoji našich hvězdáren,
   Společnosti pro vybudování lidové hvězdárny v Brně


  • pojmenováno

   planetka č. 15870 nazvaná Obůrka


  • poznámky

   V roce 1946 zakládající člen a poté místopředseda Společnosti pro vybudování lidové hvězdárny v Brně. Úsilí této Společnosti vyústilo stavbou dvou kamenných pozorovatelen s otočnými kopulemi na vrcholku Kraví hory. Severní kopule byla určena pro práci Masarykovy university, jižní kopule se stala Oblastní lidovou hvězdárnou.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Růžena Obůrková (Ráčková)
   sňatek: 5. 8. 1933 v Brně


  • děti

   Ludmila Fišerová (Obůrková)
   Jiří Obůrka


  • rodiče

   Inocenc Obůrka
   Anna Obůrková (Vítková)


  • sourozenci

   Anna Dresslerová (Obůrková)
   Emil Obůrka


  • ulice

   Dolnopolní
   bydliště


  • osoba na objektech

   Osobnosti brněnské hvězdárny
   pamětní deska: Kraví hora 2/04
   první ředitel brněnské hvězdárny


  • události

   30. 8. 1959
   Slavnostní otevření planetária
   ředitel hvězdárny
   16. 10. 1954
   Otevření Oblastní lidové hvězdárny v Brně
   první ředitel hvězdárny


  • autor

   MJ, blat


Aktualizováno: 03. 04. 2018