Eduard Berka

* 19.1.1909 Nedvědice (okres Brno-venkov) – † 24.1.1945 Vratislav


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno-Královo Pole, Boženy Němcové 51


vzdělání

Učitelský ústav v Brně


jiné pocty

in memoriam jmenován školním radou,
na domě čp. 35 v Nedvědicích je umístěna jeho pamětní deska


zaměstnání

učitel, Šebkovice u Jaroměřic nad Rokytnou, Uherčice u Jemnice,
od roku 1934 obecná dívčí škola v Brně-Králově Poli (odborný učitel)


politická orientace

Čs. sociální demokracie


odborné a zájmové organizace

Ústřední spolek jednot učitelských v Praze (jednatel),
Léčebný fond v Praze (předseda),
Sokol Brno-Královo Polepoznámky

Zapojen do odboje již od roku 1939 v ilegální organizaci "Petiční výbor Věrni zůstaneme". Zatčen při jedné ze služebních cest do Prahy dne 3. října 1941, převezen do Brna, kde v Kounicových kolejích prožil obě stanná práva. V červnu 1944 převoz do Vratislavi, zde 13. prosince 1944 odsouzen Lidovým soudem k trestu smrti. Cestou milosti změněn rozsudek na trest káznice, poprava přesto vykonána.
Po zatčení poslal manželce z věznice moták, kde nakreslil svůj chrup, zničený při nelidských výsleších. Protože nevěřil, že se dožije konce války (ale neztratil víru v osvobození své země), prosil manželku, aby se pokusila vrátit do milované vlasti alespoň jeho tělesné ostatky.
Popraven odpoledne po evakuaci věznice ve Vratislavi spolu s dalšími 39 spoluvězni, jejich těla naházena do odpadní jámy.
V roce 1946 se jeho manželce Ivaně podařilo po obrovském úsilí zajistit exhumaci a převoz všech popravených do ČSR, 39 z nich bylo pohřbeno slavnostně 1. prosince 1946 na Ústředním hřbitově v Brně (Josef Bohatec byl po pietním aktu převezen do Vanovic).
S Eduardem Berkou se dopoledne 1. prosince 1945 konalo rozloučení ve škole v Brně-Králově Poli, kde učil. Podle osvědčení 255/1946 Sb. účastníkem odboje od 15. března 1939 do 30. září 1941, československý politický vězeň od 1. října 1941 do 24. ledna 1945 - z toho by vyplývalo zatčení již 1. října 1941.
Domovská příslušnost: Brno.


obrazy

pojmenované ulice

Berkova (Královo Pole)osoby

Viktor Adolf Malý
spolu uvězněni ve věznici ve Vratislavi


partneři

Ivana Berková
sňatek: 31. 7. 1937ulice

Boženy Němcové
bydliště


osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01 oběti druhé světové války
pamětní deska: Slovanské náměstí 2/01 popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 4. 2015
Příhraniční slavnosti v sadech Národního odboje
oběť nacismu zmíněná při pietním aktu
24. 1. 1990
Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově 1. 12. 1946
Smuteční rozloučení s Eduardem Berkou


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 21. 11. 2015