Ferdinand Knittelmayer

* 1750 – † 1814


brněnský astronom a meteorolog, důstojník pěšího pluku Laudonova a Wallise


zajímavé okolnosti

V letech 1799–1812 si zřídil ve věži tehdy již zrušeného dominikánského kláštera malou observatoř. Knittelmayer se věnoval především pozorování počasí. Pořídil celkem 25000 záznamů tvořící nejstarší dlouhodobou homogenní řadu meteorologických měření z území moravské metropole.


dílo

Meteorologische Beobachtungen in Brünn 1799–1812 (uloženo v Archivu města Brna, fond A 1/3 Archiv města Brna - Sbírka rukopisů a úředních knih, 1333–1958, Rkp. č. 7263)


odborné a zájmové organizace

Brněnská zednářská lože (od 1789),
Freunde der Natur und Vaterlandskunde (od 1794)MJ


Aktualizováno: 14. 09. 2011