Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Knittelmayer

  Ferdinand Knittelmayer


  • * 1750 – † 1814


  • brněnský astronom a meteorolog, důstojník pěšího pluku Laudonova a Wallise


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1799–1812 si zřídil ve věži tehdy již zrušeného dominikánského kláštera malou observatoř. Knittelmayer se věnoval především pozorování počasí. Pořídil celkem 25000 záznamů tvořící nejstarší dlouhodobou homogenní řadu meteorologických měření z území moravské metropole.


  • dílo

   Meteorologische Beobachtungen in Brünn 1799–1812 (uloženo v Archivu města Brna, fond A 1/3 Archiv města Brna - Sbírka rukopisů a úředních knih, 1333–1958, Rkp. č. 7263)


  • odborné a zájmové organizace

   Brněnská zednářská lože (od 1789),
   Freunde der Natur und Vaterlandskunde (od 1794)


  • prameny, literatura


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 14. 09. 2011