Prof. MVDr. Václav Dyk

* 27.2.1912 Strakonice – † 6.11.1995 Brno


vysokoškolský pedagog na Vysoké škole veterinární v Brně, obor parazitologie ryb a některých druhů lovné zvěře včetně biologie a ekologie klíštěte obecného


národnost

česká


nej...

Československo: zakladatel čs. ichtyoparazitologické školy


zajímavé okolnosti

přední odborník a znalec čsl. rybářství, hydrobiologie, myslivosti a ochrany přírody


vzdělání

Vysoká škola veterinární v Brně (1938 promoce)


dílo

Jeho pedagogická, vědecká, odborná, praktická a publikační činnost zaujímá celá odvětví rybníkářství, říčního rybářství, hydrobiologii, bionomii, parazitologii a choroby ryb, ekologii, ochranu přírody a krajiny, bionomii lovné zvěře, ornitologii, ale také kynologii a sportovní rybářství.
Dyk je rovněž autorem nebo spoluautorem více než 30 odborných knih, učebnic a kompendií. Kromě toho publikoval velký počet původních vědeckých prací, populárně-vědeckých a odborných článků.
Přispěl mimořádnou měrou k rozvoji čsl. rybářství. Jeho zásluhou byla po druhé světové válce na VŠV zavedena bezplatná služba veřejnosti určující choroby akvarijních ryb.


zaměstnání

Výzkumná stanice rybářská a hydrobiologická při rybářské škole ve Vodňanech (od roku 1939),
Výzkumná stanici zemědělská v Opavě (od roku 1946),
návrat na VŠV do Brna, kde působil od roku 1948 až do odchodu do výslužby (v roce 1953 Katedru parazitologie a invazních chorob s oddělením pro nemoci ryb a včel; proděkan Veterinární fakulty VŠZ; 5 let zastával funkci prorektora)


odborné a zájmové organizace

vědecký redaktor Sborníku VF (plných 17 let),
hlavní redaktor všech publikací a časopisů VŠZ v Brně


poznámky

Zdroj: Pokorný, J.; Lucký, Z.; Lusk, S.; Pohunek, M.; Jurák, M.; Štědronský, E. & Prášil, O. 2004. Velký encyklopedický Rybářský slovník, nakl. Fraus, Plzeň.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Prof. MVDr. Václav Dyk se dožívá 70 let"


partneři

Sylva Dyková (Kučerová)
sňatek: 27. 9. 1938, Brno


Kuc


Aktualizováno: 22. 02. 2020