Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Čapek (Czappek, též Čzapek)

  Josef Čapek (Czappek, též Čzapek)


  • * 4.10.1833 Olešnice (okres Blansko) – † 31.1.1866 Brno


  • loupežný vrah


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   „Hověl však zahálce, marnotratností přišel o vše, čehož mu snažní rodiče (Karel a Kateřina -Menš) dali.“

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Olešnice čp. 121 (rodný dům),
   Brno-Juliánov


  • vzdělání

   podle dobového tisku měl mít tři třídy gymnaziálního studia, poté však „ /.../ seznav se s chasníky nevzdělanými, upustil od učení vzdělávacího a učil se řemeslu řeznickému /.../ “


  • zaměstnání

   řezník v Juliánově, kde si měl koupit i domek


  • poznámky

   Dobový tisk barvitě líčil osudy rodiny i samotný případ vraždy, některé informace však zatím nebylo možno ověřit v archivních pramenech. Následující text, který vychází z uvedené literatury, považujeme spíše jako ukázku, že i novináři v minulosti se snažili vyhovět „čtenářské poptávce“ (-Menš).
   Po zkrachování řeznické živnosti v Juliánově Čapek opustil ženu a dítě a odešel do Vídně. První manželce se nepodařilo podnikání udržet, vypravila se proto za ním do Vídně, tam se však dověděla, že má jinou partnerku.
   První manželka zemřela a Čapek se znovu oženil, později opustil i druhou ženu. Toulal se bez zaměstnání až do osudného 2. 12. 1864, kdy se vracel z Kunštátu, kde si byl pro nový domovský list. Před hospodou v Boskovicích viděl stát vůz, jehož kočí Tomáš Chládek se zde zastavil. Sloužil totiž jako pacholek u Abrahama Bredy v Brťově a v tento den měl nakoupit kukuřici. Chládek popíjel nejdříve sám, pak se k němu připojil Čapek, který novému známému míchal do piva i kořalku. Oba se dohodli, že se Čapek kousek sveze. Jeli přes Jestřebí do Rájce, kde se opět zastavili v hospodě a vypili „několik žejdlíků piva a pálenky“. Tady snad Čapek dostal svůj „nešťastný nápad“, protože sám málo pil a většinu alkoholu vypil Chládek. Původně řídil povoz opilý Chládek, který nakonec vsedě usnul, a opratí se chopil Čapek. Musel neplánovaně zastavit a při nasazování upadlého kola uhodil dvakrát spícího Chládka do hlavy, který padl do vozu. Rány zhmoždily mozek a muž zemřel.

   Další popis události, kdy Čapek jezdil s mrtvým Chládek na voze z místa na místo, spíše vzbuzují dojem, že čin vykonal pod vlivem alkoholu a bez většího plánování. Odjel do Blanska, kde prodal kukuřici, naloženou na voze. Již za soumraku přijel k hostinci v Klepačově, pokračoval v cestě a mrtvolu Chládka hodil z břehu do řeky Svitavy. Pak si uvědomil, že bude doma těžko vysvětlovat, kde vzal koně a povoz. Pokusy prodat obojí v Rájci i v Ráječku se nezdařily, proto se vracel do Vavřince, ale ani tady se mu prodej nepodařil. Mezitím byla objevena mrtvola Tomáše Chládka, identifikoval jej jeho zaměstnavatel, který pacholka postrádal již druhý den.
   Blanenský soud celkem rychle Čapka vypátral; ten zpočátku zapíral a tvrdil, že chtěl jen s Chládkem cestovat.
   Čapek měl být podle novinových zpráv souzen dvakrát: při prvním závěrečném líčení své přiznání odvolal s tím, že neměl v úmyslu Chládka zavraždit. Po skončeném prvním líčení se však sám soudu přihlásil a přiznal, že „měl zištný úmysl Chládka zavraždit, což také učinil“. Rozsudkem c. k. zemského soudu v Brně byl 9. 10. 1865 odsouzen pro zločin úkladné vraždy loupežné k trestu smrti provazem. Rozsudek byl potvrzen ve všech instancích a vykonán 31. 1. 1866.
   Podle dobových novin prý Čapek prohlásil, že „uznává, že chybil a svého zlého skutku lituje, žíti ani sobě nepřeje a ochotně rád smrti podrobí se“. Jako vězeň c. k. zemského soudu v Brně byl po popravě zapsán do matriky zemřelých této věznice, zápis učinil P. Probus z řádu kapucínů, který odsouzenci před popravou poskytoval duchovní útěchu.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   31. 1. 1866
   Poprava loupežného vraha (Josefa Čapka) v Brně
   loupežný vrah


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 02. 02. 2017