Živnostenská obchodní škola při Obchodní akademii obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno, Herringova 23

od - do

1941 - 1942


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český, v letech 1939-45 označena 's českým jazykem vyučovacím'


sídlo

Kounicova 38
Mýtní / Herringova / Pionýrská 23
Reicheltova / Kotlářská 9, 4
třída Legionářů / V aleji / třída Kpt. Jaroše 14, 41
Linhartova / Bartošova 5
třída Franze Schuberta 117/ Francouzská 87
třída Svobodného pána šlechtice von Neuratha / Milady Horákové 1a
Nádražní náměstí / Nádražní 3
Koliště 15
náměstí Svobody 21
Marxova / Spolková 6
Wolnyho / Sušilova 1


uzemí

Veveří, Zábrdovice, Černá Pole, vnitřní město Brnoulice

Bartošova
1941-1942 Francouzská
1941-1942 Koliště
1941-1942 Kotlářská
1941-1942 Kounicova
1941
další ulice (6)...


Čerm


Aktualizováno: 09. 11. 2022