Spolkové židovské reformní reálné gymnázium, Brno, Hybešova

od - do

1920 - 1942


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

německý, český, hebrejština


německý název

Jüdisches Vereins- Reform- Realgymnasium


sídlo

U synagogy / Spálená 4
U městského dvora/ Šilingrovo náměstí 2
Silniční / Josefa Hybeše / Hybešova 43


uzemí

Staré Brno


fond

Spolkové židovské reformní gymnázium, Brno, Hybešova


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


vývoj školy

1920: založeno


poznámka

v průběhu existence (do roku 1936) počeštěna; také hebrejský název
ulice

Hybešova
1924–1942 Spálená
1920–1921 Šilingrovo náměstí
1921–1924


související odkazy

Almanach spolkového židovského reformního reálného gymnázia v Brně 1920–1941
na základě archivních pramenů a vzpomínek studentů zpracovala Helena Mikešová 2012–2016


Čerm, Dos


Aktualizováno: 14. 11. 2022