Spolkové židovské reformní reálné gymnázium, Brno, Hybešova

od - do

1920 - 1941


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

německý, český, hebrejština


německý název

Jüdisches Vereins- Reform- Realgymnasium


sídlo

U synagogy 4,
U městského domu 2,
Silniční 43 - ulice Josefa Hybeše 43 - Silniční 43 - třída Dra Fritze Todta 43


uzemí

Staré Brno


fond

Spolkové židovské reformní gymnázium, Brno, Hybešova


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


poznámka

v průběhu existence (do roku 1936) počeštěna; také hebrejský název
ulice

Hybešova
v letech 1924–1942 Spálená
v letech 1920–1921 Šilingrovo náměstí
v letech 1921–1924


související odkazy

Almanach spolkového židovského reformního reálného gymnázia v Brně 1920–1941
na základě archivních pramenů a vzpomínek studentů zpracovala Helena Mikešová 2012–2016


Čerm, Dos


Aktualizováno: 22. 08. 2022