Mateřská škola, Brno, Zemědělská 29

od - do

15. 9. 1931 - 2005


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Zemědělská 29, 1
Vranovská 92
Jižní / Nováčkova 60


uzemí

Černá Pole, Husovice


fond

Mateřská škola, Brno, Zemědělská 29


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


vývoj školy

1931: založeno


prameny, literatura

ulice

Nováčkova
1944-1946 Vranovská
1939-1944 Zemědělská
1931-1939
1946-2005


Čerm


Aktualizováno: 04. 11. 2022