Protektorátní smíšená obecná škola, Brno-Přízřenice, Ruchlandova 70

od - do

9 / 1941 - 9 / 1945


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český, v letech 1939-45 označena 's českým jazykem vyučovacím'


sídlo

Heršpická 70 - Ruchlandova 70


uzemí

Přízřenice


fond

Národní škola, Brno - Přízřenice


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


historie

v letech 1941 - 1945 jednotřídní.


prameny, literatura

ulice

Zelná
v letech 1923 - 1945


Čerm, Lik


Aktualizováno: 03. 08. 2022