(Smíšená) národní škola, Brno-Přízřenice, Modřická 4

od - do

9 / 1948 - 1953


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Modřická 4


uzemí

Přízřenice


fond

Národní škola, Brno - Přízřenice


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


historie

v době září 1948 - září 1951 trojtřídní, září 1951 - 1953 čtyřtřídní.


prameny, literatura

ulice

Modřická
v letech 1922 - 1923 a 1945 - 1953


Čerm, Lik


Aktualizováno: 03. 08. 2022