Mateřská škola, Brno-Komín, Svratecká 11


  od - do

  13. 9. 1919 - 1. 7. 1986


  typ školy

  chlapecká, dívčí


  vyučovací jazyk

  český


  sídlo

  V dědině 27; Hlavní 125; V dědině 27 - Kristenova 27; Svratecká 11


  uzemí

  Komín


  fond

  Mateřská škola, Brno - Komín, Svratecká 11


  uložení fondu

  Archiv města Brna, Přední 2


  vývoj školy

  1919
  Mateřská škola, Brno-Komín, Svratecká 11
  nejnovější název školy
  V dědině 27; Hlavní 125; V dědině 27 - Kristenova 27; Svratecká 11


  poznámka

  Nejstarší mateřská škola v Brně-Komíně.


  historie

  Školka byla založena roku 1919, ale pro potíže spojené s jejím zařízením byla otevřena až ve školním roce 1920/1921. První "pěstounkou" školky byla ustanovena slečna Marie Kaděrková (v letech 1920-1923) a v prvním školním roce se starala o přibližně 40 dětí (průměrná denní návštěva byla 31-35 dětí). V dalších dvou desetiletích se celkový počet dětí, navštěvujících školu, pohyboval přibližně mezi 25 až 55 dětmi. Dlouholetou spolupracovnicí a opatrovnicí ve školce se stala paní Františka Malá (v letech 1921-1941).
  Tradiční největší slavností školy bývala vánoční nadílka. Cukroví, vánočky a dárky dětem na ni dodávaly maminky, místní živnostníci a některé brněnské dobročinné spolky (zejména jejich dámské komitéty) a oslava mívala u dětí velký ohlas. Později byly podobně, v menším rozsahu, slaveny i Velikonoce.

  Školka byla v prvním školním roce umístěna v budově komínské školy, od školního roku 1921/1922 v "dolní škole" (Komín č.p. 120). Poté sídlila na adrese Hlavní 125 a roku 1939 tento prostor vyklidila pro stanoviště CPO. Byla přesunuta do budovy obecné a měšťanské školy V dědině (později Kristenova) 27. Na školním dvoře obecné školy pak bylo pro děti vybudováno potřebné hřiště (předtím musely chodit cvičit na hřiště komínského Sokola). Pokud však školka mohla, využívala možnosti procházek do okolí.
  Ve dnech 3.6.-31.8.1941 obsadilo budovu školy vojsko (Wehrmacht). Po marném hledání nových prostor byl dočasně pronajat sál v komínském hostinci "u Langů", "který byl až nad okna mokrý, malý a zatuchlý". Děti tedy trávily čas spíše na zahradě hostince. tato situace trvala až do konce školního roku, ve školním roce 1941/1942 se školka znovu vrátila do prostor obecné a měšťanské školy na dnešní Kristenově 27, kde zůstala až do padesátých let 20. století.
  "Válka, která se přehnala přes Brno, ... jakoby zázrakem přešla přes Komín hladce, takže i školní budova byla ušetřena. Ani žádnému z dětí se nic nestalo. Jedině pomůcky a hračky byly mateřské škole zničeny." (citace z dochované školní kroniky).
  Od školního roku 1950/1951 byla školka přemístěna do budovy komínské Sokolovny na adresu Svratecká 11, do místností dnešní restaurace. Na této adrese pak zůstala až do roku 1986.

  Dne 1. července 1986 bylo Jm KNV rozhodnuto, že stávající budova školky bude předána pro potřeby Družiny komínské ZŠ Pastviny. Děti přešly do mateřských škol Brno-Komín, Absolonova 20a, Brno-Komín, Řezáčova 3 a Brno-Žabovřesky, Sochorova 2. Inventář školky byl předán do Mateřských školy v Brně-Bystrci Kachlíkova 17, 19 a 21, Brně-Komíně Vavřinecká 13 a Řezáčova 3.  prameny, literatura


  Čerm


Aktualizováno: 12. 10. 2016