Státní reálné gymnázium na Starém Brně, Na poříčí 31

od - do

5 / 1945 - 9 / 1948


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Antonínská 3,

Na poříčí 31 - Poříčí 31


uzemí

Staré Brno, Veveří


fond

Gymnázium Staré Brno, Brno


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


prameny, literatura

Archivní pramen

"Gymnázium, Staré Brno "


osoby

Boris Hruška
absolvent v roce 1945


ulice

Antonínská
v roce 1945 Poříčí
v letech 1883–1950


Čerm, Lik


Aktualizováno: 03. 08. 2022